Jsou skuteÄnÄ› objekty a budovy, že i když jim roky pÅ™ipsaly další křížky, jsou stále krásné a skoro nezmÄ›nÄ›né. Je jasné, že vlivem poÄasí a povÄ›trnostních podmínek se mnohé mÄ›ní a materiály již nutnÄ› potÅ™ebují výmÄ›nu, pÅ™esto z tÄ›chto staveb dýchá kus historie a obÄas i tajemna. Je to dÄ›dictví, které se pÅ™edává z generace na generaci. Je pravdou, že mnohdy se tomu nepÅ™ikládá taková váha a objekt skonÄí v jiné rodinné generaci, ale nicménÄ› pokud dostane péÄi a správnou údržbu, tak bude sloužit další desítky let.

závěsná světla

Na řadu přichází rekonstrukce

Málokdo, kdo získal takové hodnotné dÄ›dictví, tak ho bude chtít uchovat v takovém stavu, v jakém ho pÅ™evzal. V podstatÄ› je tÅ™eba naplánovat nÄ›jakou rekonstrukci a nefunkÄní prvky vymÄ›nit. Možná se takovou rekonstrukcí mnohé zmÄ›ní, pÅ™esto i nová tvář si může uchovat tradiÄní styl. Navíc i na naÅ¡em trhu se dají sehnat prvky, které vypadají jako za první republiky se svým stylem retro a moderní technologií. Je pravdou, že pokud chceme uchovat ráz budovy, je lepší se poradit s architektem, který bude mít zkuÅ¡enosti s pÅ™estavbou starých budov.

lustry

Staré s novým si dokážou najít stejný záměr

Není tÅ™eba se obávat toho, že by nová technologie poniÄila nÄ›jak ráz staré budovy. Moderní prvky i v historických budovách interiéru mohou působit velmi pÅ™irozenÄ›. VždyÅ¥ staré lustry a lampiÄky se mohou zanechat, jen se do nich nainstalují moderní LED žárovky E27, protože mají úplnÄ› stejný závit, jako kdysi dávno býval ve starých lampách. Nahradit se dají i Å¡paletová okna a to pÅ™esnými replikami, že na první pohled by nikdo nic nepoznal. Nábytek se dá vyrobit na míru podle pÅ™edlohy naÅ¡ich pÅ™edků a nÄ›které drobnosti se mohou doplnit z bazarů nebo burz, kde se prodávají staré nepotÅ™ebné vÄ›ci. Jen se provede ten správný nátÄ›r a vÄ›c může sloužit další století. Takovou údržbou a následnou péÄí se elixír mládí projeví alespoň na této rodinné památce. Å koda jen, že to nejde i u nás.