SouÄástí vybavení tzv. chytrých domácností jsou ovládací senzory a Äidla pro ovládání domácích spotÅ™ebiÄů, dveÅ™ních zámků, vytápÄ›ní domu, a pochopitelnÄ› také osvÄ›tlovací techniky. Renomovaný výrobce svítidel a technologického vybavení svítidel Philips již pÅ™ed mnoha lety uvedl na trhu produktovou Å™adu inteligentních systémů Hue.
ovládání domu.jpg

Jaké jsou výhody tohoto systému

· Možnost spínání a zhasínání světel pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
· Možnost ovládání zařízení chytrým přísluÅ¡enstvím – vypínaÄi, spínaÄi, stmívaÄi umístÄ›nými kamkoliv v dosahu bezdrátového signálu.
· Schopnost měnit jas a intenzitu osvětlení.
· Regulovat barevnou škálu veškerých odstínů světelného spektra.
· Zapínat a vypínat osvÄ›tlení v pÅ™edem urÄený Äas v nÄ›kolika nezávislých programovatelných režimech.

Vybírejte vhodné příslušenství

Aby celé zařízení mohlo spolehlivÄ› pracovat, bude nutné je osadit pÅ™emostÄ›ním, tzv. Philips Hue Bridgem. Ten zvládá pracovat s více než ÄtyÅ™iceti svÄ›tly souÄasnÄ›. OsvÄ›tlení lze také vybavit funkcí stmívání. Plynulou regulaci nábÄ›hu a zhasínání zajistí Hue Dimmer Switch. SouÄástí systému jsou tzv. chytré žárovky oznaÄené jako Dimm – stmívatelné.
Chytrá svítidla by postrádala svůj význam, kdyby jej nebylo možno ovládat dálkovÄ› z pÅ™enosných zařízení. Dokonalý komfort vzniká teprve propojením systému s chytrým vypínaÄem Philips Hue Tap.
žluté pozadí.jpg
Ten je pochopitelnÄ› pÅ™enosný a lze jej umístit kamkoliv – na zeÄ, na konferenÄní stolek, na noÄní stolek do ložnice atd. SouÄástí výrobku jsou ÄtyÅ™i tlaÄítka, jež je možno libovolnÄ› naprogramovat do různých typů režimů. Hue Tap umožňuje ovládat osvÄ›tlení i bez mobilního telefonu. Jeho zvláštností je, že k jeho provozu není tÅ™eba baterií ani dobíjecího zdroje, vypínaÄ využívá kinetickou energii pÅ™i pohybu jednotlivých tlaÄítek, kterou v sobÄ› kumuluje.
Hue Motion Senzorje speciální pohybové Äidlo, které spíná svÄ›telné zdroje vždy, když se nÄ›kdo ocitá v jeho blízkosti, a to ve vzdálenosti pÄ›ti metrů a pracovním úhlu max. 100 stupňů. ÄŒidlo napájí dvÄ› mikrotužkové baterie AAA.