Doba, kdy vláknové žárovky vládly svÄ›tu, je nenávratnÄ› pryÄ. Spolu s ní i nízké ceny elektrické energie a vÄ›tší rozdíly mezi jednotlivými tarify, kdy bylo zvýhodnÄ›né elektrické vytápÄ›ní. Topit nebo pÅ™itápÄ›t elektÅ™inou je jeden z nejménÄ› výhodných způsobů, urÄitou výjimkou jsou tepelná Äerpadla. Nevyplatí se pochopitelnÄ› ani pÅ™itápÄ›t vláknovou žárovkou, tento způsob volí pouze chovatelé plazů, malý objem terária zvládne žárovka vyhřát pomÄ›rnÄ› spolehlivÄ›, neboÅ¥ elektrickou energii pÅ™emÄ›ní z 85 procent na teplo a necelý zbytek pÅ™ipadne na svícení.
muž s žárovkou
V domácnostech máme tedy pouze dva způsoby, jak vytvořit umělé světlo v místnosti. Pokud nebereme v potaz halogenové žárovky, jejichž sláva rovněž pohasíná, musíme zvolit mezi technologií nízkotlakých výbojek (kompaktních zářivek) a LED diod .

LED diody

Jejich nejvÄ›tší pÅ™edností je enormní výkon a vysoký svÄ›telný tok pÅ™i velmi nízkém odbÄ›ru elektÅ™iny. Tím dochází ke znaÄné úspoÅ™e nákladů, což se výraznÄ› projeví v nižších mÄ›síÄních zálohách na odebranou energii. Ve srovnání s vláknovými žárovkami je snížení energetické nároÄnosti více než desetinásobné a je dokonce nižší než u kompaktních a lineárních zářivek. Další významnou pÅ™edností je životnost, kterou výrobci uvádí v horizontu desítek let.
svítící žárovka

Kompaktní zářivky

V souÄasné dobÄ› můžeme zaznamenat jejich comeback, je to dáno vývojovými zmÄ›nami v konstrukci pÅ™edÅ™adníků, plynových náplní a luminiscenÄních vrstev. Do této technologie významnÄ› vstoupila miniaturizace elektronických souÄástek a tím pádem bylo možno vyrábÄ›t rozmÄ›rovÄ› menší tÄ›lesa, která se nepÅ™ehřívají, nejsou tolik náchylná na poÄet spínacích cyklů, rychleji nabíhají na plný výkon a blikání nelze již zaznamenat pouhým okem.
Životnost je o nÄ›co kratší než u LED diod, je to způsobeno samotnou technologií, kdy se opotÅ™ebovává luminofor a ÄásteÄnÄ› i elektronika. U diod je nejslabším Älánkem napájecí zdroj, jehož životnost omezuje dobu používání celého svítidla. Proto se také vyplatí napájet je samostatnÄ›, což lze napÅ™. u panelů nebo pásků.