V podstatÄ› o dÄ›tském pokojíku se zaÄíná uvažovat v dobÄ›, kdy jeÅ¡tÄ› ani možná žádné dítÄ› nemáme nebo v dohlednu neÄekáme. PÅ™esto pÅ™i plánování a rozvržení jednotlivých místností máme pro nÄ›j pÅ™ichystané místo. PÅ™i příchodu miminka a Äastokrát jeÅ¡tÄ› pÅ™ed ním zaÅ™izujeme pokojíÄek do barev, materiálů a vůbec veÅ¡kerých doplňků, z kterých samozÅ™ejmÄ› velmi brzy dÄ›ti vyrostou. AÄ se to moc nezdá, možná bychom mÄ›li využít rad odborníků a nechat vybavit pokojík tak, aby sloužil nÄ›kolik let, což nebude problém pÅ™i volbÄ› vestavných skřínÄ›k a dalších praktických úprav, které vlastnÄ› jakoby porostou souÄasnÄ› s dítÄ›tem. Když je dítÄ› starší, tak rodiÄe mají tendenci do pokojíku vkládat svoje pÅ™edstavy, aniž by byly v souladu s ratolestmi. Možná bychom jim mÄ›li dát Å¡anci a zaÅ™izovat vÄ›ci spoleÄnÄ›.

zásuvka

Zásuvkám je třeba věnovat pozornost

V dÄ›tském pokojíku se neobejdeme bez zásuvek, proto je tÅ™eba být ostražití a pořádnÄ› je zabezpeÄit. Chvilka nepozornosti a také zvÄ›davosti by si mohla vybrat tu nejtěžší daň. SamozÅ™ejmÄ› je tÅ™eba zabezpeÄit jeÅ¡tÄ› pořádnÄ› okna, ostré pÅ™edmÄ›ty, hrany a další nebezpeÄné nebo ohrožující pÅ™edmÄ›ty. U elektrických zásuvek to ale platí dvojnásob. DÄ›ti jsou velmi všímavé a rozhodnÄ› je nebude zajímat, jestli jsme pořídili poslední výstÅ™el módy nebo snad krásnou barvu, kterou mají zásuvky Schneider. Co upoutá jejich pozornost, budou pouhé otvory do zásuvky, které vedou ke zdroji. Ty budou stÅ™edem pozornosti. NaÅ¡tÄ›stí existují dÄ›tské pojistky, které se rozhodnÄ› vyplatí a to neplatí jen v pokojíÄku, ty se mohou umístit kamkoliv. Na návÅ¡tÄ›vu k nám budou rozhodnÄ› chodit rodiÄe s dÄ›tmi a jejich zvídavost je naprosto stejná. Prozkoumat tajemné vÄ›ci.

elektrická zásuvka

Dekorace kolem prvků

V dneÅ¡ní dobÄ› se dá na trhu zakoupit mnoho různých doplňků a také se dají nalepit pÄ›kné samolepky okolo zásuvky nebo vypínaÄe. Místnost získá velmi pÄ›kný design a působí to roztomile a pro dÄ›tský pokoj zcela pÅ™irozenÄ›. Navíc když se zakoupí jeÅ¡tÄ› ve vhodné barvÄ›, tak nemáme dále co Å™eÅ¡it. Výrobce nám v podstatÄ› mnohé usnadnil.