Ano, nÄ›Äemu takovému je těžké uvěřit, tím spíše, když vÄ›tÅ¡ina z nás pamatuje desítky let, kdy tomu bylo pÅ™esnÄ› opaÄnÄ›. Není to zdaleka tak dávno, kdy se na trhu objevovaly pouze tÅ™i volby – buÄ jste si mohli pořídit zářivÄ› bílé, béžové anebo Å¡edé vypínaÄe.
A svÄ›te div se, tato doba je pryÄ, naÅ¡tÄ›stí. Dnes už můžete volit nejen z nÄ›kolika málo barev, ale z Å¡iroké barevné Å¡kály, která zdaleka nezahrnuje pouze barvy, ale také barevné odstíny. To je skvÄ›lá zpráva!barevný vzorník, kniha a malířská Å¡tÄ›tka.jpg
Je to úžasná zpráva nejen pro všechny ty, kteří mají rádi výrazně barevnou výmalbu stěn, ale také pro všechny ostatní, kterým záleží na tom, aby to u nich doma krásně vypadalo. A takových lidí je většina.
PÅ™iznejme si na rovinu, že barevná stÄ›na opatÅ™ená bílým vypínaÄem není to pravé. Na jednu stranu máte jistotu, že vypínaÄ nikdy neminete a vždy ho snadno najdete, ovÅ¡em to jen díky tomu, že září už zdálky na vÅ¡echny strany a vÅ¡em bije do oÄí – takže kazí vzhled interiéru.
Díky schneider vypínaÄům
a zásuvkám Å™ady unica je možné udÄ›lat vÅ¡echno úplnÄ› jinak – váš byt může být dokonale vyladÄ›ný do toho posledního detailu, Äehož dosáhnete tím, že si zvolíte vypínaÄe anebo zásuvky v barvách stÄ›n – a nejen v jejich barvách, ale také v potÅ™ebných barevných odstínech. A tÅ™eba i v zajímavých tvarech.strojek od zásuvky.jpg
Výrobky Å™ady schneider unica jsou promyÅ¡lené k dokonalosti. Myslí nejen na to, že by naÅ¡i vÄ›rní elektroniÄtí pomocníci mÄ›li být naprosto spolehliví, protože se bez nich neobejdeme, ale také na to, že aby se nám líbili, tak musí pÄ›knÄ› vypadat. Toho je dosaženo chytrým modulárním systémem. Na univerzální strojky je možné snadno pÅ™ipevnit unikátní rámeÄky. PrávÄ› tyto rámeÄky je možné volit v barvách a vůbec v celkovém designu, který k vám domů dobÅ™e zapadne. A jakmile vás jejich vzhled omrzí, tak je jednoduÅ¡e vymÄ›níte!