Sociální sítě jsou dnes velmi široce rozšířeným fenoménem, který zasáhl snad každého člověka. Je asi jen málo lidí, kteří by neměli účet na žádné z nich, a ti většinou patří k té nejstarší generaci. Je ale samozřejmé, že této situace využijí i obchodníci. Typickým příkladem je na sociální síti TikTok – PPC reklama, případně reklama PPC Pinterest. Tyto však fungují poněkud jinak, než by se mohlo na první pohled zdát. V první řadě je zde fakt, že se nejedná o klasickou promoční akci, kdy různí influenceři propagují daný výrobek.

sbírání

Jak již název napovídá, jde tu o metodu PPC, tedy pay-per-click. Princip je takový, že se na danou sociální síť jednoduše umístí odkaz. Na ten, když daný člověk klikne, tak autor onoho odkazu dostane určitou částku – je tedy placen za kliknutí. Tento odkaz může mít samozřejmě velmi mnoho podob. Obvykle je uzpůsoben tak, aby již svým vzhledem přilákal potenciální zákazníky, a nalákal je k tomu, aby na něj kliknuli. Tím se dostanou na webovou stránku dané firmy, kde si mohou daný produkt koupit.

propojení lidí sociálními sítěmi

Cílem je zde zvýšení návštěvnosti internetové stránky dané firmy. Čím více lidí ji totiž navštíví, tím se ona firma stane známější. A čím známější bude, tím více bude mít i zákazníků. Nehledě na fakt, že každý návštěvník je de facto potenciálním zákazníkem, a je pravdou, že mnozí si zde skutečně něco koupí. Tím se firmě zvyšuje zisk.

Je však jasné, že tento způsob není vhodný pro každou firmu. V první řadě je pravdou, že zdaleka ne všechny skupiny jsou aktivní na sociálních sítích, případně jim nepřikládají velkou důležitost. Je tedy potřeba se ujistit, že právě ta naše cílová je tímto způsobem relativně snadno ovlivnitelná.

Jako u každého jiného způsobu propagace tedy platí, že není vhodný ani zdaleka pro všechny. A to je potřeba mít na paměti, pokud se do něj rozhodneme jít. Samozřejmě, pokud vše vyjde, může nám přinést značné zvýšení zisku. Avšak stejně tak dobře může jít o zbytečné vyhození peněz. S tímto rizikem je však nutné počítat.