S podobným osvÄ›tlením se můžeme setkat nejen na veÅ™ejném prostranství, ale využívá se jich i ve výrobních halách nebo nákupních centrech a podobnÄ›. Za jejich výrobou stojí Å¡piÄkoví výrobci jako Osram, Philips nebo Sylvania. Zde máme jistotu a zároveň záruku o kvalitních, ale pÅ™edevším homologovaných produktech na naÅ¡em trhu. Tudíž s nimi rozhodnÄ› chybu neudÄ›láme. Také jsou rozdÄ›leny podle potÅ™eby a intenzity svícení do 3 nejhlavnÄ›jších skupin, se kterými se asi tak nejÄastÄ›ji setkáváme. V podstatÄ› je jedná o výbojky, které jsou energeticky úspornými zdroji. Další pÅ™edností je dlouhá životnost a také pomÄ›rnÄ› dlouhodobé svícení.

reklamy

Halogenidová výbojka – má nejvíce pÅ™irozeného svÄ›tla a nejÄastÄ›ji se s ní setkáme v obchodním centru. Díky ale intenzitÄ› jasu se nyní dávají i na další různá místa jako jsou například pÅ™echody pro chodce, parkoviÅ¡tÄ›, sportovní hÅ™iÅ¡tÄ› a podobná místa, kde je tÅ™eba mít co nejlépe osvícený objekt. Také je u nich výhodou, že si lze vybrat i vyhovující různou teplotu svÄ›tla. NejÄastÄ›ji je k vidÄ›ní teplá bílá nebo denní bílá. KlidnÄ› se mohou bez obav umístit do svítidel bez krytu, jen nÄ›které druhy vyžadují vyslovenÄ› kryté svítidlo. To hodnÄ› záleží na tvaru, provedení a patici výbojky.

noÄní osvÄ›ltení

Sodíkové výbojky – ty se poznají ihned na první pohled. Jejich barva je nažloutlá, to ale nic nemÄ›ní na tom, že jsou stále v oblibÄ›. Ono to může být způsobeno jejich životností, která je pomÄ›rnÄ› o dost delší. Sodíkové výbojky jsou také velmi Äasto používány v pÄ›stitelství, kdy je tÅ™eba podpoÅ™it růst sazenic umÄ›lým svÄ›tlem.
Rtuťové výbojky – jim náleží modro-bílé světlo. Bohužel jejich životnost není tak velká, proto se s nimi setkáme spíše na místech, kde ještě prozatím stojí starší světelné soupravy veřejného osvětlení.
Na trhu je k dispozici několik druhů a provedení dokonce by se dalo říci, že nikdy nebylo těžší si vybrat. A na druhou stranu i zde je správné východisko, přece nechat si dobře poradit.