SpoleÄnost Schneider Electric stojí za výrobou různých komponentů a produktů. Je významným dodavatel nejenom na náš tuzemský trh, ale také do zahraniÄí. Jejich spoleÄnost se nachází ve Francii. V ÄŒesku mají taktéž závod. Ten leží v Písku. Další dceÅ™iné spoleÄnosti najdete po celém svÄ›tÄ›, nÄ›které v EvropÄ›, jiné v KanadÄ› nebo USA. Tato spoleÄnost je tedy celosvÄ›tovÄ› známá. S jejich úspÄ›chy souvisí také fakt, že produkují Å¡piÄkové produkty, které si drží vysokou kvalitu, spolehlivost a také i příznivou cenu vůÄi potencionálním zákazníkům.moderní budova uvnitÅ™ stůl a židle, v pozadí rostliny, závÄ›sná svÄ›tla

  1. VypínaÄe a zásuvky potÅ™ebujeme vÅ¡ude. Zejména se hodí pÅ™i výstavbÄ› nové domácnosti, rodinného domu, ale také pÅ™i rekonstrukci bytu, opravÄ› bytu, opravÄ› rodinného domu, rekonstrukci a například zvÄ›tÅ¡ení jednogeneraÄního domku na dvougeneraÄní.
  2. Dalším případem, kde můžeme tyto produkty použít, jsou samozřejmě firmy. Při výstavbě haly, dílny, ale i administrativní budovy, kanceláří, při opravě firmy, objektu, při rekonstrukcích, při modernizaci administrativních prostor a na mnohých dalších místech.
  3. Tyto drobnosti totiž potÅ™ebujeme vÅ¡ude a to i v provozovnách, obchodech, úřadech Äi na jiných potÅ™ebných místech.

VypínaÄe od znaÄky Schneider

VypínaÄe Schneider od lightpark.cz se vyznaÄují vysokou kvalitou.

  • Každý den je používáme

Každodenním používáním se ledasco zniÄí. Neplatí to vÅ¡ak v případÄ› Å¡piÄkovÄ› vyrábÄ›ných vypínaÄů a zásuvek.postava kráÄející po zdÄ›né chodbÄ›, vÅ¡e je Äernobílé

  • Jednotné strojky

Řada má jednotné strojky. Velká výhoda, protože je můžete nadále různě kombinovat.

  • Pestré barvy

Je z Äeho vybírat. Tato Å™ada umožňuje, že si každý klient může vybrat takovou barvu, jakou si pÅ™edstavuje. Å iroká a pestrá je barevná Å¡kála produktů, takže urÄitÄ› kombinujte s barvami v interiéru, ostatním vybavením, abyste vÅ¡e sladili do zajímavého a působivého designu.

  • OdliÅ¡ný design

Produkty mohou mít nejenom různé barvy, ale také různé tvary a to dokonce při zachování jednotného strojku. Můžete tedy kombinovat i různou škálu tvarů, třeba i v jedné místnosti nebo v jiné.

  • Vysoká flexibilita

Tyto vlastnosti umožňují opravdu vysokou flexibilitu. Jen málo znaÄek poskytuje takový pÅ™ehrÅ¡el možností navíc se zachováním praktiÄnosti, například jednotného strojku. V kombinacích se meze nekladou, staÄí si vymyslet originální kombinaci, vhodnou právÄ› pro Vás.