Pokud se zaměříme na domácnosti, tak zajisté každý má doma nÄ›co, má spoleÄného s elektÅ™inou. Dá se říci, že vÄ›tÅ¡ina elektrospotÅ™ebiÄů má svoji omezenou životnost a tudíž vzniká otázka, co s ním, když jednou doslouží. Nejlepší je odvézt zařízení na místo zpÄ›tného odbÄ›ru, který je v rámci sbÄ›rného dvora snad v každé obci. NicménÄ› se může stát, že zde na to nejsou zařízeni a poté je otázkou co dál? Pak už je jen jediná možnost obrátit se na přísluÅ¡nou prodejnu, která by mÄ›la spotÅ™ebiÄ bez problémů odebrat.
Nyní platí pro zpětný odběr elektroodpadu nové rozdělení, a to je rozvrženo v šesti kategoriích.

zářivka

  1. Výrobky, které mají spojitost s tepelnou výmÄ›nou, jako je lednice, Äerpadla, mrazáky nebo klimatizace a další.
  2. Televize, obrazovky, monitory atd.
  3. Různé svÄ›telné zdroje. I když jsou oznaÄeny jako úsporné a neobsahují žádné jedovaté látky, je lepší je odnést na toto místo.
  4. Velké spotÅ™ebiÄe – sem se budou Å™adit vÅ¡echny, které budou měřit pÅ™es 50 cm, praÄky, myÄky, suÅ¡iÄky a další.
  5. Malá elektrozažízení – vysavaÄe, vysouÅ¡eÄe, mikrovlnné trouby atd.
  6. Malá zařízení informaÄních technologií, opÄ›t budou omezena délkou a to do 50 cm. Patří sem tiskárny, telefony, skenery a další.

Otázkou je, zdali toto rozdÄ›lení má pro obÄana nÄ›jaký význam, ale s tím se spotÅ™ebitel rozhodnÄ› trápit nemusí.

zářivky

Nákup nového zboží

VÄ›tÅ¡inou to funguje i tak, že na prodejnÄ› se dá mÄ›nit kus za kus. Koupíme novou praÄku a starou jim sem odvezeme. Pokud nám dosloužily zářivky a jdeme si zakoupit nové, neexistuje, aby je prodejce neodebral, je to jeho povinnost. To samé platí i pro e-shopy, které jsou povinni také tento odpad odvézt, ale je nutné se s nimi domluvit. Poté se to nesmíme snažit vnutit dopravci, který nám pÅ™ivezl nové, jelikož ten s odvozem nemá nic spoleÄného. Bohužel problém je, že ani samotní provozovatelé nevÄ›dí, co je jejich povinností, což není problém si ověřit na stránkách Inspekce životního prostÅ™edí, kde jim hrozí pomÄ›rnÄ› vysoké pokuty. NÄ›kde se na svÄ›telné zdroje nachází přímo kontejnery, tak jak jsme zvyklí u plastů, papírů a skla. Poté je tato cesta jednodušší, než se dohadovat.