Nad tím, že máme elektÅ™inu dostupnou pomalu na každém kroku, už dnes nezůstáváme stát v úžasu. Bereme ji pomalu jako naprostou samozÅ™ejmost a také ji více než hojnÄ› využíváme. Kolik jenom existuje přístrojů, které se bez ní neobejdou, které tato pohání! Máme tu vÅ¡echny ty televizory a poÄítaÄe, rádia, varné konvice, mikrovlnné trouby i celé sporáky, máme tu…

barevné zásuvky

Takových zařízení je! A jakou nám tato jenom poskytují skvÄ›lou službu, jak nám tato jenom usnadňují práci a zpříjemňují život! StaÄí jenom zasunout zástrÄku od přívodní šňůry do zásuvky, a nejednou ani to není potÅ™eba, staÄí máÄknout na vypínaÄ.

Ano, i zásuvky a vypínaÄe už jsou dávno nedílnou souÄástí naÅ¡ich životů. Máme je vÅ¡ude, kam až naÅ¡e paměť sahá, a obsluhovat je umíme už od svého dÄ›tství. Už se nad nimi nejednou ani v nejmenším nepozastavujeme.

A to by mohly být chyba. Protože i nad vypínaÄi a zásuvkami bychom se možná pozastavit mÄ›li. Abychom se tÄ›mito pokochali, pokud máme ty z produktové Å™ady Schneider Asfora, nebo abychom se možná i zastydÄ›li, pokud máme nÄ›jaké jiné, a pokusili se zjednat nápravu.

Protože je stále jeÅ¡tÄ› dost domácností, úřadů a firem, které sázejí na to, co se osvÄ›dÄovalo už naÅ¡im rodiÄům a nejednou i prarodiÄům. A co sice funguje i dnes, ovÅ¡em už to nemá ani zdaleka úroveň.
staré vypínaÄe

Protože znáte to. Z minulosti pamatujeme vesmÄ›s jen nÄ›kolik málo naprosto tuctových druhů vypínaÄů a zásuvek. K sehnání nebyla žádná rozmanitost, lidé brali to, co bylo k sehnání, a byli rádi. A zatímco tehdy to muselo staÄit, dnes už to pÅ™ece jenom není ono. Dnes už je tu daleko Å¡irší nabídka a i lidé by tak mÄ›li brát více na zÅ™etel i estetiku a nejen pouhou funkÄnost.

A proto dnes rozhodnÄ› neprohloupí ten, kdo dá vale onÄ›m staÅ™iÄkým vypínaÄům a zásuvkám a vsadí na nÄ›co modernÄ›jšího, barevnÄ›jšího a variabilnÄ›jšího. Na nÄ›co, co se hodí do vyspÄ›lé spoleÄnosti jednadvacátého století. Na Asforu.