Kompaktní zářivky Lightpark.cz jsou nízkotlaké halogenidové výbojky a navazují na původní tradici lineárních zářivek, které fungují na stejném technickém principu. Vzhledem k tomu, že se lineární trubice osvÄ›dÄily v praxi, bylo možno pÅ™ibližnÄ› v polovinÄ› osmdesátých let minulého století pÅ™ikroÄit k zahájení vývoje nových výrobků úzkých trubic s integrovaným pÅ™edÅ™adníkem uvnitÅ™ keramické patice.osvÄ›tlení jednacího sálu

Kompaktní zářivky jsou dnes stále vhodným zdrojem světla

Na svou dobu Å¡lo o velmi pÅ™evratný objev a technicky nároÄné Å™eÅ¡ení, které dokázalo nabídnout alternativní Å™eÅ¡ení vůÄi wolframovým žárovkám, které do té doby naprosto dominovaly v osvÄ›tlení domácností i mnoha pracoviÅ¡Å¥. Hlavním důvodem k jejich výrobÄ› a prodeji byla úspora elektrické energie. PostupnÄ› se technologie výroby zavádÄ›la u mnoha svÄ›tových výrobců a ti se také snažili své výrobky podrobovat inovativním Å™eÅ¡ením.
Tou zásadní novinkou, ze které dnes můžeme Äerpat, je zmÄ›na pÅ™edÅ™adníku z indukÄního na elektronicky řízený proces. PÅ™edÅ™adník je tÅ™eba k zapálení plynné smÄ›si uvnitÅ™ baňky a bez nÄ›ho se nelze obejít. Moderní elektronické pÅ™edÅ™adníky eliminují nepříjemné blikání, stabilizují provoz a snižují dobu nábÄ›hu na maximální výkon. Dnes se také na trh dodávají svítidla s různými odstíny bílého svÄ›tla a je tedy možné vybírat vhodné kompaktní zářivky do ložnic, dÄ›tských a obývacích pokojů s teplejší barvou a naopak studenou bílou umístit na místa, kde potÅ™ebujeme pro práci být více pozorní.osvÄ›tlovací tÄ›lesa

Úspora energie stále platí

Je vám jistÄ› známo, že se tÄ›mto zdrojům http://www.obecnidum.cz/pripojeni-vlastni-techniky-ke-zdrojum-od-1404042134.html svÄ›tla říká „úsporky“. Není rozhodnÄ› důvod stahovat je z trhu a naopak mohou stále konkurovat osvÄ›tlení LED diod, které je v souÄasné dobÄ› dominantním prvkem osvÄ›tlovací techniky. ÚÄinnost „úsporek“ pÅ™esahuje 80 procent a ve srovnání s vláknovou žárovkou spotÅ™ebují jen zhruba 15 – 20 procent elektrické energie.