NÄ›kteří citliví lidé dokážou vnímat jevy, které vÄ›tÅ¡ina z nás nedokáže zaznamenat. Jedním z nich je i citlivost na umÄ›lé osvÄ›tlení, resp. jeho barvu, vlastnosti a energetické působení. Mohou také zaznamenat rozdíl mezi umÄ›lým svÄ›tlem z LED diodového zdroje a svÄ›tlem vyzaÅ™ovaným z luminoforu kompaktních zářivek lightpark.cz. Říká se, že moderní zářivkové a výbojkové osvÄ›tlení je příjemnÄ›jší na oÄi a na celkové vnímání osvÄ›tlené reality. Možná je to způsobeno samotnou technologií, o příÄinách tohoto jevu se zatím můžeme pouze dohadovat, nicménÄ› pojÄme se blíže seznámit s tím, proÄ jsou dnes opÄ›t kompaktní zářivky v kurzu:

kompaktní zářivka

Elektronický pÅ™edÅ™adník – první prototypy zářivkových trubic vznikaly pÅ™ed mnoha desítkami let a jedním ze základních komponentů byly pÅ™edÅ™adníky. Ty byly původnÄ› tzv. indukÄní, pracovaly pouze s frekvencí průchodu elektrického proudu rozvodnou sítí. Tento jev vÅ¡ak způsoboval nepříjemné blikání (50 kmitů za sekundu) a únavu zraku po delší dobÄ› pod umÄ›lým osvÄ›tlením. SouÄasné pÅ™edÅ™adníky jsou řízené elektronikou a k blikání sice dochází, ale na mnohem vyšší frekvenci, která neunavuje a lidský zrak ji v podstatÄ› nezaznamená.
Barva svÄ›tla (teplota chromatiÄnosti) – barevný rozsah starých zářivek i prvních „úsporek“ byl velmi omezený, svÄ›tlo bylo příliÅ¡ ostré a intenzivní, Äehož si byli dobÅ™e vÄ›domi zejména dÄ›ti ve Å¡kolách a lidé na pracoviÅ¡tích, kde se mnoho hodin svítilo zejména v zimÄ›. SouÄasné technické možnosti pÅ™ináší velký výbÄ›r rozsahu barevného podání a tak lze volit podle potÅ™eby bílé denní svÄ›tlo buÄ chladné (až 6500 K) anebo teplé kolem 3000 K. Studené odstíny jsou vhodné spíše pro práci ke zvýšení pozornosti a bdÄ›losti, teplé naopak uklidňují a navozují relaxaÄní atmosféru.

lampiÄka se zářivkou

Efektivita a životnost – ve srovnání s vláknovými žárovkami jsou mnohem výkonnÄ›jší, dokážou na svÄ›tlo pÅ™emÄ›nit až 80 procent elektrické energie, mÄ›rný výkon je pÅ™ibližnÄ› 70 lumen na Watt. Životnost u moderních zdrojů běžnÄ› pÅ™ekraÄuje 10 tisíc hodin, pÅ™i běžném provozu v domácnosti mohou svítit řádovÄ› od pÄ›ti do deseti let.