Pro mnohé z nás jistÄ› bude pÅ™ekvapením výsledek ankety u náhodnÄ› vybraných respondentů z různých koutů republiky v Å¡irokém vÄ›kovém rozpÄ›tí do 64 let, které si kladly za cíl informovat veÅ™ejnost o využívání moderních technologií v osvÄ›tlovací technice. AÄkoli se píše rok 2019 a ceny LED diodových svítidel a kompaktních Äi lineárních zářivek s elektronickými pÅ™edÅ™adníky velmi poklesly a zároveň se významnÄ› zvýšil výkon tÄ›chto zdrojů, stále v domácnostech pÅ™evládají staré vláknové nebo halogenové žárovky.

úsporná zářivka

Za poslední tÅ™i roky se poÄet svítidel v naÅ¡ich domácnostech zvýšil téměř o jednu Ätvrtinu. Mladé rodiny se dnes vÄ›tÅ¡inou orientují na LED diody ve vÅ¡ech podobách, poÄínaje žárovkami a konÄe panely a pásky a v poÄtu novÄ› zakoupených zdrojů tato technologie pÅ™evažuje. PÅ™esto je souÄasný graf využívání různých typů zdrojů velice zajímavý. RozhodnÄ› vÅ¡ak nejde o radikální přístup k inovacím, ale spíše konzervativní a osvÄ›dÄený postup:

NejvÄ›tší poÄet stále zaujímají žárovky s wolframovým vláknem, a to i pÅ™es jejich znaÄný příkon, nízkou úÄinnost a zvyÅ¡ující se ceny elektrické energie. Tvoří zhruba 40 procent z celkového poÄtu vÅ¡ech svÄ›tel v domácnostech. Na druhém místÄ› jsou s téměř tÅ™iceti procenty kompaktní zářivky, vÄ›tÅ¡ina z nich je vÅ¡ak staršího typu, kdy jeÅ¡tÄ› dosluhují se svou dlouhou životností starší verze výrobků z pÅ™elomu milénia.
Třetí pozici sdílí shodně se 13 procenty halogenové žárovky a LED diodová svítidla a teprve za nimi lineární zářivky a výbojky.

led podsvícení

VÅ¡echno chce svůj Äas

Lidé v ÄŒesku zkrátka neradi cokoli uspÄ›chají a potrvá jistý Äas, než si plnÄ› uvÄ›domí výhody nejen LED osvÄ›tlení, ale i souÄasných modelů lineárních a úsporných zářivek, které lze úspěšnÄ› zaÅ™adit mezi Å¡piÄkové typy osvÄ›tlovací techniky. Jejich pÅ™ednostmi jsou pÅ™edevším dlouhá životnost, nízký příkon, velmi dobré podání barev a Å¡iroké rozpÄ›tí barevných odstínů bílého svÄ›tla pro různé způsoby využití v domácnostech i na pracoviÅ¡tích.