Když pÅ™ijde na výbÄ›r schneider vypínaÄe stropního osvÄ›tlení, málokdo mu vÄ›nuje nÄ›jakou vÄ›tší pozornost. Koneckonců jde o jednoduché zařízení, které obvykle vydrží dlouho. Obvykle tedy staÄí sáhnout po tom nejlevnÄ›jším modelu. To vÅ¡ak není zrovna nejlepší Å™eÅ¡ení.

různá zařízení spouÅ¡tÄ›ná vypínaÄem

Možná se to nezná, ale správný výbÄ›r spínaÄe vám může velmi ulehÄit život. Jakým způsobem? PÅ™edevším tím, že různé druhy vypínaÄů jsou různÄ› tvarovány. A každý z tÄ›chto typů se hodí pro jinou místnost.

VezmÄ›me si jen dva základní druhy, klasický Ätvercovou plochou placku, uprostÅ™ed které je menší, obvykle Äerný, obdélníkový pÅ™epínaÄ. Tento typ se hodí ve chvíli, kdy chcete pokud možno minimalizovat možnost náhodného zmáÄknutí. Je vhodný, pÅ™edevším pokud máte dÄ›ti.

Na druhou stranu, pokud víte, že budete Äasto potÅ™ebovat rozsvÄ›cet s plnýma nebo Å¡pinavýma rukama, potom je lepší zvolit druhý z běžných typů. Ten tvoří Ätvercová krabiÄka, která je, kromÄ› úzkého obvodu, celá vypínaÄ. Výhodou je, že jej můžete snadno stisknout například loktem, pokud máte plné ruce nebo na nÄ›j z nÄ›jakého důvodu nechcete sahat.

Faktem je, že první zmínÄ›ný typ je používán ÄastÄ›ji. Je totiž ménÄ› nápadný, což bývá obvykle přínos, a ÄlovÄ›k se tak Äasto do situací, kdy by mÄ›l plné ruce a pÅ™itom potÅ™eboval rozsvítit, nedostane. A nenápadnost je Äasto velkou výhodou.

prodlužovací kabely mají vypínaÄe

VypínaÄ totiž obvykle není běžnou souÄástí dekorace. VÄ›tÅ¡inou se spíše snažíme, aby pÅ™itahoval co nejménÄ› pozornosti. Klasický bílý typ je tedy nejvhodnÄ›jší, neboÅ¥ vÄ›tÅ¡inou ladí s barvou stÄ›ny. Toto samozÅ™ejmÄ› platí nejen v domácnosti, ale pÅ™edevším v různých veÅ™ejných prostorách. JeÅ¡tÄ› důležitÄ›jší je to potom v místech reprezentativních, například v kancelářích. Zde je totiž Äasto potÅ™eba udÄ›lat na klienta ten nejlepší dojem.

V domácnosti jsou ale pravidla samozÅ™ejmÄ› volnÄ›jší. OdvážnÄ›jší ÄlovÄ›k zde může popustit uzdu své fantazii a vybrat si jeden z pÅ™emíry designových vypínaÄů, které se budou právÄ› v tom pokoji vyjímat nejlépe.

Zde vÅ¡ak záleží také na celkovém stylu místnosti. Pokud máte byt modernÄ› zařízený, plný kovových doplňků, potom je tÅ™eba zvolit i stropní osvÄ›tlení a jeho spínaÄ v podobném duchu. Na druhou stranu, pokud máte domov zařízený spíše ve starém stylu, plný dÅ™eva, pak je opÄ›t dobré zvolit i odpovídající spínaÄe.

VýbÄ›r tedy není lehký, ale pÅ™esto můžeme mít rádi, že máme možnost volit mezi tolika různými styly a druhy provedení. Tak si totiž vybere skuteÄnÄ› každý.