Je potÅ™eba zcela souhlasit s tím, kdo se nebrání moderním, pokrokovým technologiím. VždyÅ¥ už staré Äeské poÅ™ekadlo praví, že kdo chvíli stál, stojí opodál. A v dneÅ¡ní dobÄ›, v dneÅ¡ním svÄ›tÄ›, kdy co je dneska pÅ™evratné, zítra už zastaralé? Moderní a chytÅ™e smýšlející ÄlovÄ›k si plnÄ› uvÄ›domuje, jak je důležité udržet krok. A ostatnÄ› proÄ také ne, pokud si chcete usnadnit život a zjednoduÅ¡it mnohdy běžné denní záležitosti. ÄŒasu je málo, vÄ›tÅ¡inou jsme pracovnÄ› velice vytíženi a rádi pÅ™ijmeme zavdÄ›k jakýmkoli pÅ™evratným Å™eÅ¡ením.
ovládání světel jinak
Málokdo dnes již nevyužívá chytrý telefon, kde má postahováno desítky různých aplikací na míru jemu samému, Äi jeho blízkých. Není proto divu, že se stále více zaÄínají i naÅ¡e domácnosti podobat nadÄasovým a vyspÄ›lým místům. Pokud se Vás zeptáme, jak rozsvÄ›cujete, Äi zhasínáte veÅ¡keré svÄ›telné zdroje v interiéru, co odpovíte? Zdá se Vám naÅ¡e otázka podivná, používáte klasický vypínaÄ, v lepším případÄ› máte zabudovaný i ruÄní regulátor na ovládání intenzity svÄ›tla? A proÄ tak složitÄ› přátelé, vítejte v 21. století!
využívání pokrokových technologií

Snadno a jednoduše

PoÅ™iÄte si Å¡piÄkovou technologii philips hue a zaÄnÄ›te jinak! Co se zákazníkovi právÄ› s jejím využíváním nabízí? Jednoduchost, nadstandard, luxus v podobÄ› inteligentní domácnosti. Ovládejte veÅ¡kerá svÄ›tla pomocí mobilního telefonu. RozsvÄ›cujte, zhasínejte, upravujte intenzitu, bez využívání klasických vypínaÄů. Pokud se Vám tato myÅ¡lenka líbí a zatím jste o ní neuvažovali, je nejvyšší Äas. Mít moderní interiér je snad snem každého z nás. A nebavíme se tady pouze o domácnostech. I pracoviÅ¡tÄ›, kanceláře, Å¡kolící místnosti, vÅ¡ude tam je potÅ™eba nejen kvalitní svÄ›tlo, ale samozÅ™ejmÄ› osvÄ›tlení, které můžete bez dotyku ruky regulovat. Seznamte se s dokonalou aplikací, co udÄ›lá Váš život jeÅ¡tÄ› zajímavÄ›jší a pestÅ™ejší. Byla by velká Å¡koda nevyužít inovativní technologie, co nás bezesporu posunou o level výše a dále.