Žárovka do pÅ™edního svÄ›tlometu je nejrozšířenÄ›jší výrobek v automobilovém průmyslu. VÅ¡ichni výrobci, kteří na trh autožárovky dodávají, musí dodržet stanovené parametry. Tak zní regule zákona, ovÅ¡em ta se opírá pouze o základní veliÄinu, a tou je svÄ›telný tok. Nesmí výraznÄ› pÅ™ekroÄit 1500 lumen, jinak by zdroj nebezpeÄnÄ› oslňoval protijedoucí Å™idiÄe. Ostatní vlastnosti jsou libovolné a tím se zákazník dostává mnohdy do zaÄarovaného kruhu hledání ideálního výrobku, pÅ™ipomínajícího jehlu v kupce sena. Tou hromadou sena je pÅ™ehrÅ¡el různých producentů a stovky druhů žárovek. Jak se v nich vyznat a Äemu dát pÅ™ednost?

jízda v tunelu

Důvěřujte ověřené znaÄce

Výhody znaÄkových výrobků vyplývají z dlouhodobého vývoje na trhu. Čím déle firma v této oblasti působí, tím více získává zkuÅ¡eností a může se v tvorbÄ› inovací vyvarovat chyb. Má také vÄ›tší rozsah možností pÅ™i výrobÄ› a může si dovolit i pÅ™es Å¡piÄkovou jakost nasadit velmi rozumnou cenu. JistÄ› tedy není náhodný jev, že spoleÄnost Osram získala za desítky let dobré renomé díky spokojeným zákazníkům, a pÅ™edevším jejich důvÄ›ru. Žárovky H7 Lightpark této znaÄky patří k nejprodávanÄ›jším na celém svÄ›tÄ›.

Máte na výběr více typů

Dnes nejsou Å™idiÄi odkázáni na jediný typ autožárovek, jakýsi univerzální standard. Podle způsobu jízdy a provozu vozidla v denních Äi noÄních hodinách se můžete rozhodnout, zda upÅ™ednostnit výrobek s dlouhou životností (a ménÄ› Äastou výmÄ›nou žárovek ve svÄ›tlometu), nebo pÅ™ejít na typ pro vÄ›tší pohodlí a bezpeÄnost.

jízda po dálnici

Například model Osram Ultra Life poskytuje až ÄtyÅ™letou záruku a teoreticky vydrží svítit pÄ›t až Å¡est let. Nemůžete vÅ¡ak od nÄ›j oÄekávat mimořádný svÄ›telný výkon. Naopak typy Night Breaker a Cool Blue Intense s vyšším jasem a výraznÄ›jším kontrastem mají životnost výraznÄ› kratší, ale řízení vozidla je mnohem komfortnÄ›jší a snižuje se tím i pravdÄ›podobnost vyhrocené dopravní situace a těžké autonehody.