Neradím zkouÅ¡et to s ostrými pÅ™edmÄ›ty, nebo snad dokonce Å¡piÄatými. Zatloukat hÅ™ebík potmÄ› do Äehokoli sice opravdu jde, ale pÅ™ináší to drobné obtíže. Výsledek bývá vÄ›tÅ¡inou Å™eÅ¡en lékárniÄkou. Nebo příjezdem sanitky v tÄ›ch horších případech. Proto na osvÄ›tlení záleží. ZvláštÄ› tam, kde dÄ›láte hodnÄ› a Äasto. V dílnách pÅ™edevším, zde je dobré neÅ¡etÅ™it na niÄem. Jsou známy případy, že vinou Å¡patného osvÄ›tlení konÄily nÄ›které případy dokonce i tragicky. StaÄí soustruh, který zaÄne namotávat zpoÄátku jen rukáv nebo cokoli jiného a neÅ¡tÄ›stí je hotovo. Proto je dobré klidnÄ› volit radÄ›ji dvÄ› svÄ›tla, klidnÄ› i tÅ™i už jen pro zvýšení své bezpeÄnosti a to kdekoli, nejen v dílnÄ›. V kuchyni, na schodech, prostÄ› vÅ¡ude. ZvláštÄ› zmínÄ›né schody, vÄ›tÅ¡inou do sklepa pÅ™i Å¡patném svÄ›tle Äasto zapříÄiní, že dolů ÄlovÄ›k nejde, ale jede, a to ve velké vÄ›tÅ¡inÄ› případů po dosti důležité Äásti lidského tÄ›la. Kutálení je pak druhý způsob, jeÅ¡tÄ› horší než ten první, neb zlomená konÄetina bývá Äastým výsledkem.

Světelný zdro

Proto je tÅ™eba montovat žárovky vÅ¡ude. Není tÅ™eba se obávat zvýšené spotÅ™eby. Moderní žárovky Philips Hue nemají zase takovou spotÅ™ebu, aby vás to jakkoli ruinovalo. A i kdyby, za vaÅ¡e bezpeÄí a bezpeÄí vaÅ¡ich dÄ›tí to jistÄ› stojí.

Tyto žárovky vÅ¡ak mají spotÅ™ebu rozhodnÄ› nižší než ty staré klasické. Můžete si klidnÄ› vybírat z různých tvarů a samozÅ™ejmostí jsou i různé závity. Å iroký do klasických svÄ›tel a úzký závit do noÄních lampiÄek a svÄ›tel víceménÄ› bodových. Ty můžete použít kdekoli, protože vÄ›tÅ¡inou bývají pÅ™enosné.

Bezzávitová žárovka Philips

Vysoká svítivost tÄ›chto žárovek je samozÅ™ejmostí a nemá smyslu ani o tom psát. Objednejte si je a poznáte to sami. Jednak pozdÄ›ji na vyúÄtování za elektriku a jednak také ihned pÅ™i jakékoli práci, nebo jen odpoÄinkovém Ätení knihy.

Tyto žárovky mají dle výrobce i prodejce také delší životnost, takže se jistě jejich nákup vyplatí.