Rozhodujete se, zdali bude vaším cílem sodíková, halogenidová nebo tÅ™eba rtuÅ¥ová výbojka? Každý druh má nÄ›co do sebe, avÅ¡ak pokud chcete využít vlastnosti tohoto zdroje svÄ›tla na maximum, mÄ›li byste si umÄ›t vybrat. V Äem je výbÄ›r stěžejní a co byste nemÄ›li podcenit?

– ÚÄel osvÄ›tlení

– PoÄet samotných výbojek

– Nároky na dobu svitu

– Omezení v ohledu spotřeby elektrické energie

záře temnota
Pokud zvládnete výše uvedené ÄtyÅ™i body, nebudete mít problémy s tím, jak vámi vybrané výbojky budou fungovat. Budou totiž vyhovovat nárokům, které na nÄ› budete klást, aÅ¥ už půjde o základní nebo nároÄnÄ›jší požadavky.

Jak neudělat chybu s výběrem zdroje světla?

UrÄitÄ› vás zajímá, proÄ byste mÄ›li mít zájem právÄ› o tyto zdroje svÄ›tla než o jiné. Inu tento zdroj svÄ›tla je známý již desítky let, a stále funguje, pomÄ›rnÄ› bez vÄ›tších zmÄ›n. Proto je zajímavé, že i tak moderní technologie, jako je LED technologie pro žárovky, může v nÄ›kterých případech být nevýhodná právÄ› oproti výbojkám. Je tedy dobré uvÄ›domit si výhody, které vám tento zdroj svÄ›tla nabízí, a následnÄ› tÄ›chto výhod náležitÄ› využít.

Velkou výhodou je například nízká poÅ™izovací cena, která mnohdy vychází na jednu korunu za jeden Watt výkonu. StejnÄ› tak velmi opÄ›vovanou výhodou je i samotná konstrukce, která mnohdy umožňuje nahradit tímto zdrojem svÄ›tla například žárovky. PopÅ™emýšlejte tedy i vy, jaké výhody Äi vlastnosti tohoto osvÄ›tlení by se vám mohly líbit, a následnÄ› neváhejte uÄinit nákup na tom nejvhodnÄ›jším místÄ›. Je vÅ¡ak důležité vÄ›dÄ›t, co vlastnÄ› chcete, neboÅ¥ je velký rozdíl mezi sodíkem a rtutí, které se pro úÄely svÄ›tla využívají.
obchod vitrína světla

Světlo, které nezklame

Tento zdroj světla zkrátka představují možnost, jak svítit velmi intenzivně, a to na místech, kde je to opravdu potřeba. Abyste však mohli říct, že se vám nákup vyplatil, neměli byste jej uspěchat, ale měli byste se dozvědět, co vám tento zdroj světla může obecně nabídnout.