VypínaÄ je ruÄnÄ› ovládaný mechanický spínaÄ urÄen k zapínání a vypínání osvÄ›tlení. Jedná se o podstatnou souÄást elektroinstalace. Ty Äásti, které jsou přístupné k obsluze, jsou od poÄátku vyrábÄ›ny z izolaÄních materiálů. Jedná se o plast, keramiku.

nálepka zajíc.jpg

AvÅ¡ak první vypínaÄ byl vyroben z porcelánu. S ohledem na kÅ™ehkost materiálu a v rámci úspory výrobního materiálu byl nahrazen výlisky z bakelitu. DneÅ¡ní modely vypínaÄů jsou z termoplastů, jako je například polypropylen a polykarbonát.

ZaÅ™izujete byt Äi sháníte vybavení?

AÅ¥ už inovujete byt, Äeká vás rekonstrukce nebo si zaÅ™izujete nové bydlení, je podstatné neopomenout důležité maliÄkosti neboli detaily, mezi které náleží i vypínaÄe. Je zapotÅ™ebí na tento fakt myslet i pÅ™i vybavení dÄ›tského pokoje, kam lze zakoupit interesantní kousky, které náležitÄ› budou ladit s veselým interiérem dÄ›tského pokoje. Zde volte jasné barvy. A nikdy nezapomenout na bezpeÄnost.

Moderní minimalistický interiér v domácnosti si žádá spíše volbu jednoduchých tvarů, které tak svým Äistým provedením budou splývat a nebudou ruÅ¡ivým elementem v dané místnosti. Co se týÄe materiálu, tak populární je kov, beton i sklo. Pokud chcete místnosti dodat ojedinÄ›lý prvek, můžete zvolit volbu v kontrastním barevném provedení, tj. Äerná Äi Å¡edá. ZajímavÄ› působí i vypínaÄe z matného materiálu. Mají tu výhodu, že na nich nejsou vidÄ›t ani otisky prstů.

vypínaÄ na zdi.jpg

Rada odborníka je k nezaplacení

I když Unica vypínaÄe jsou velice kvalitní, i tak je dobré si vždy nechat poradit pÅ™i výbÄ›ru. Å iroký sortiment a pestrá nabídka, která zahrnuje taktéž Unica vypínaÄe, je sice lákavá, ale i zde se tak můžete informovat v rámci správné volby výrobku.

Než se pustíte do výměny veškerých komponentů, nechte si zkontrolovat od profesionála, jestli je taktéž v pořádku vaše elektroinstalace a zda jsou dobře připojené i zásuvky v domácnosti.