Podle vyjádÅ™ení ekonomů se oÄekává v následujících letech spíše vzestup cen elektrické energie. Je to z toho důvodu, že je o ni na trhu zájem, stoupají odbÄ›ry u velkoodbÄ›ratelů, firmy rozÅ¡iÅ™ují výrobu a prosperují. NÄ›kteří odborníci dokonce tvrdí, že je výhodnÄ›jší ceny u dodavatelů fixovat. Zda se tato vize potvrdí, ukáže Äas, každopádnÄ› se vyplatí být radÄ›ji prozíravými a snažit se využít dostupných možností k úspoÅ™e příkonu spotÅ™ebiÄů v domácnostech.

úsporná žárovka

Jednou z možností je i úspora v segmentu svÄ›telných zdrojů. Klasické vláknové žárovky se již neprodávají jako zdroj svÄ›tla, ale spíše tepla pro pÄ›stování rostlin a chov domácího zvířectva v teráriích. Na jejich místo nastoupily kompaktní a lineární zářivky a LED diodová svítidla. Tyto dvÄ› technologie se mezi sebou liší, pÅ™esto mají spoleÄné nÄ›které vlastnosti:

Úspora elektrické energie ve srovnání s wolframovou žárovkou – ta pÅ™edstavuje až o 80 procent ménÄ› nákladů na provoz. V kombinaci s dlouhou životností více než 25 tisíc hodin je návratnost poÄáteÄní investice v horizontu nÄ›kolika mÄ›síců.

Barva svÄ›tla – v souÄasné dobÄ› je možné zvolit si prakticky libovolnou barvu u vÅ¡ech typů svítidel. BuÄ teplé odstíny bílého svÄ›tla o teplotÄ› chromatiÄnosti kolem 3500 K, anebo chladnÄ›jší namodralé odstíny 6000 K, ideální pro práci a podporu bdÄ›losti, což navozuje dojem denního sluneÄního svitu.

tři žárovky

Na co se zaměřit u osvětlovací techniky

  • PÅ™i instalaci svítidel je podle norem tÅ™eba zajistit osvÄ›tlení obytných místností na 1 m2 zhruba 2 – 3 W výkonu kompaktních zářivek, což napÅ™. u místnosti o rozmÄ›rech 3,5 x 4 metry odpovídá 28 – 42 W.
  • Pro lidské oÄi je vhodnÄ›jší namísto jednoho centrálního svítidla zvolit více bodových lokálních zdrojů, což by napÅ™. u výše zmiňované místnosti byly tÅ™i „úsporky“ po 12 W.
  • U svítidel dávejte pozor na přímé osvÄ›tlení, za nímž se tvoří stíny, ty zbyteÄnÄ› unavují zrak. Ideální je stínítko, které lze nasmÄ›rovat smÄ›rem dolů, k podlaze. StejnÄ› tak silné kontrasty osvÄ›tlovaných pÅ™edmÄ›tů zbyteÄnÄ› oslabují oÄi.
  • PÅ™i sledování televize nebo práci na poÄítaÄi ve veÄerních a noÄních hodinách instalujte za monitor slabší svÄ›telný zdroj, úlevu zaznamená nejen zrak, ale i mozek, který lépe vyhodnocuje zmírnÄ›ní ostrých pÅ™echodů barevného obrazu vůÄi osvÄ›tlenému pozadí.