SouÄasná doba nabízí mnoho možností, jak využít různé druhy svÄ›tel pro soukromé nebo komerÄní úÄely. Jedním ze svÄ›telných zdrojů, který se trvale usídlil v naÅ¡ich domácnostech, v komerÄních budovách i ve veÅ™ejném osvÄ›tlení, je výbojka. Můžeme ji najít skuteÄnÄ› vÅ¡ude. Své uplatnÄ›ní tyto svÄ›telné zdroje nacházejí i ve svÄ›tÄ› umÄ›ní, kde je využívají fotografové v blescích svých fotoaparátů.lampa pouliÄního osvÄ›tlení.jpg

 • Výbojka na nás může svítit i z neonových nápisů.
 • Nebo ze zářivek výkladních skříní.
 • NÄ›které druhy výbojek se používají i v CO2 laserech.

Nejvíce oceňovaní výrobci tohoto druhu osvÄ›tlení jsou pÅ™edevším Philips a Osram. Je vÅ¡ak zapotÅ™ebí dávat pozor na levné napodobeniny tÄ›chto výrobků. Proto je nutné kupovat svÄ›telné zdroje pouze u osvÄ›dÄených prodejců. Kvalitní výbojky se totiž vyznaÄují vysokou životností a napodobeniny by jistÄ› tuto pÅ™ednost nesplňovaly.

Světla přesně na míru

Jestliže hledáte vhodný světelný zdroj a máte jasnou představu o jeho využití, pak se můžete řídit podle přesně daných kritérií. Jedním z ukazatelů je i příkon, který se pohybuje v rozmezí od 20 W do 2000 W. Dalším kritériem je produktová řada. Důležitý je i tvar zdroje řady – do této kategorie spadají světelné zdroje kompaktní, lineární nebo trubicové výbojky, reflektory a další druhy světel. Vybírat se dá také podle uvedeného světelného toku – 1100lm až 220000lm. Hlediskem pro zúžení výběru může být také typ reflektoru a pracovní poloha, ve které bude zdroj fungovat.bohatě zdobený lustr.jpg

 • Jedním z využívaných druhů jsou i xenonové svÄ›tlomety.
 • Ty dovedou vydat pÅ™i stejném příkonu nÄ›kolikanásobnÄ› více svÄ›tla nežli žárovky halogenové.
  • Oceňuje se u nich také vÄ›tší dosvit svÄ›telného kuželu.
  • Ve srovnání se zmínÄ›nou halogenovou žárovkou má také mnohem vyšší životnost.
  • Podle nÄ›kterých odborníků je uvádÄ›na životnost dokonce až Å¡estinásobná.