K Äemu slouží parkovací svÄ›tla

Pozornost musíme vÄ›novat vÅ¡em žárovkám, které se v naÅ¡em voze nachází. VÄ›tÅ¡inou se zaměřujeme na svÄ›tla potkávací a dálková, abychom pÅ™i jízdÄ› mohli zÅ™etelnÄ› vnímat silniÄní provoz a jízdní pruh, a také patÅ™iÄnÄ› reagovali na vzniklé situace. Důležitá jsou ovÅ¡em i pÅ™ední svÄ›tla parkovací, nesmí se sice používat pÅ™i jízdÄ›, ale slouží pro identifikaci vozidla pÅ™i parkování na Å¡patnÄ› viditelných místech. NÄ›která parkoviÅ¡tÄ› a parkovací plochy jsou osvÄ›tlené nedostateÄnÄ› a parkovací svÄ›tla (nÄ›kdy shodná se svÄ›tly obrysovými) zabezpeÄují vozidlo pÅ™ed srážkou s jedoucími automobily.svÄ›telná stopa jedoucích aut.jpg

Osram Cool Blue Intense

Do parkovacích svÄ›tlometů se používají autožárovky s oznaÄením W5W. Mají specifický tvar a nástrÄnou patici do objímky a vÅ¡echny homologované výrobky této Å™ady jsou vyrobeny s wolframovým vláknem, případnÄ› vláknem z jiné kovové slitiny.
VÄ›tÅ¡ina tÄ›chto produktů vyzaÅ™uje teplý odstín bílého svÄ›tla a takto osvÄ›tlený vůz je vnímán lidským zrakem jako pÅ™ekážka v silniÄním provozu. Teplá bílá barva vÅ¡ak může způsobovat únavu a mikrospánek, proto je také mnohem bezpeÄnÄ›jší řídit vozidlo opatÅ™ené žárovkami s chladnÄ›jším odstínem. Výrobce Osram se zaměřil na barvu autožárovek, která na první pohled vypadá nejen stylovÄ›, ale je bezpeÄnÄ›jší s ohledem na provoz na silnicích.jedoucí vůz v mÄ›stském veÄerním provozu.jpg
Jedním z žádaných produktů na trhu je také Osram Cool Blue Intense, který zahrnuje nejen halogenové žárovky pro tlumená a dálková svÄ›tla, ale i svÄ›tla parkovací a obrysová W5W Lightpark. Ta umožňují lepší viditelnost zaparkovaného vozu a zvláštÄ› v noÄních hodinách lépe ochrání vůz pÅ™ed stÅ™etem s jedoucím automobilem. Žárovky je možné ponechat rozsvícené nÄ›kolik hodin, neboÅ¥ mají velmi nízký příkon a odebírají z autobaterie jen omezené množství elektrického proudu. Cena a životnost tÄ›chto výrobků je natolik nízká, že stojí alespoň za úvahu jejich nasazení v běžném silniÄním provozu.