Až se půjdete veÄer projít do parku, nebo se budete procházet po ulici vaší obce Äi mÄ›sta, s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností to bude probíhat pÅ™i umÄ›lém svÄ›tle, jehož barva je příjemnÄ› teplá, ve žluto oranžovém odstínu. Nad vámi bude v tu chvíli zářit vysokotlaká sodíková výbojka. Jsou to nejvýkonnÄ›jší svÄ›telné zdroje, které náš život provází nÄ›kolik desítek let, jsou instalovány prakticky v každém mÄ›stÄ› a téměř ve vÅ¡ech obcích, osvÄ›tlují nádraží, silniÄní komunikace, podchody, parkoviÅ¡tÄ›, výrobní a skladové provozy. K jejich výhodám patří nízké provozní náklady a teplá barva svÄ›tla, která takÅ™ka nenaruÅ¡uje spánkový cyklus.pouliÄní lampa

Jak pracují sodíkové výbojky

K zapojení vysokotlaké sodíkové výbojky lightpark.cz je zapotřebí tlumivka, kondenzátor a také tyristorová zapalovací jednotka, která vytvoří silný elektrický výboj. K tomu je nutné zvýšit vstupní napětí z elektrické sítě 230 V na hodnotu 4500 V. Tím se zapálí sodíkové páry, které hoří za velmi vysoké teploty a tlaku. Hořák je vyroben ze syntetického korundu, skleněný hořák by takové podmínky nevydržel. Uvnitř skleněné baňky, která musí snést tlak několika atmosfér, se nachází vakuum.osvětlený most
Tato technologie je lidstvu známa již déle než padesát let, výrobní linky mají již mnoho let zavedené postupy, pÅ™iÄemž výrobní náklady jsou relativnÄ› nízké, podobnÄ› jako je tomu u halogenových žárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů automobilů. To je také důvodem, proÄ se tolik let drží na výsluní, a proÄ se i v souÄasné dobÄ› Å™ada obcí pÅ™i výstavbÄ› nového veÅ™ejného osvÄ›tlení obrací tímto smÄ›rem. Výbojkám sice vzniká silná konkurence v podobÄ› LED halogenů, ale provozní náklady, snadná údržba a relativnÄ› ekonomický provoz výbojkového osvÄ›tlení nevytváří důvod, proÄ se jich nadobro zbavit. NÄ›které pilotní projekty pouliÄního LED osvÄ›tlení naráží na vysoké ceny pÅ™i výmÄ›nách svítidel, tÄ›leso se totiž musí mÄ›nit celé, zatímco u výbojek staÄí vymÄ›nit jen vysloužilý kus.