Sodík je alkalický kov, je natolik mÄ›kký, že byste jej mohli lámat rukou nebo stříhat nůžkami. V Äisté formÄ› se vÅ¡ak vyskytuje velmi zřídka, nejÄastÄ›ji se váže na další prvky, s nimiž tvoří slouÄeniny, významné i pro náš lidský život. Z hydroxidu sodného se vyrábí mýdlo, kyanidem sodným se preparuje zlato a peroxid sodíku najde využití v potápÄ›Äské technice.sodíkové výbojky v pouliÄním osvÄ›tlení.jpg

K Äemu se hodí siÅ™iÄitan sodný

SiÅ™iÄitan sodný – chemicky Na2SO3 je látka, kterou velmi dobÅ™e zná farmaceutický a potravinářský průmysl. Využívá se mimo jiné ke konzervaci nÄ›kterých potravin – jedním příkladem z mnoha může být sířené suÅ¡ené ovoce. Je to vynikající konzervant, ale také médium pro výrobu fotografických ustalovaÄů a sodíkových výbojek.
V přírodÄ› je sodík jedním z nejvíce rozšířených prvků, je velmi dobÅ™e dostupný a jeho zpracování nevyžaduje žádné zvláštní postupy. To bylo také důvodem, proÄ se s ním zaÄalo experimentovat po druhé svÄ›tové válce v osvÄ›tlovací technice. VÄ›dci zjistili, že jej lze efektivnÄ› využívat v tlakových nádobách sklenÄ›ných banÄ›k, které podrobili zažehnutí vysokonapěťového elektrického výboje. První sodíková vysokotlaká výbojka se zrodila v první polovinÄ› 60. let a pro své mimořádné vlastnosti zaÄala kralovat zejména v osvÄ›tlení veÅ™ejných prostranství.sodíková výbojka na okraji parku.jpg
Vlastnosti siÅ™iÄitanu sodného uvnitÅ™ banÄ›k využívá lidstvo dodnes, s tÄ›mito zdroji svÄ›tla se setkáte prakticky v každé ulici a s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností se s nimi budete setkávat i nadále. S nástupem LED reflektorů jsou sice sodíkové výbojky mírnÄ› ohroženy, ale nepÅ™edpokládá se jejich masivní velkoploÅ¡né stažení ze vÅ¡ech pouliÄních lamp. Mají totiž Å™adu výhod, pÅ™edevším nízké náklady na provoz a údržbu a praxí ověřenou technologii výroby. Jsou to dosud nejsilnÄ›jší zdroje umÄ›lého svÄ›tla, jaké známe, dokonce výkonnÄ›jší, než metalhalogenidové a rtuÅ¥ové výbojky.