Lidstvo se nespokojilo s pÅ™irozeným denním a noÄním cyklem, který striktnÄ› ohraniÄuje sluneÄní kotouÄ, v pravÄ›ku prodlužoval den rozdÄ›laný oheň a ohnivé louÄe svou dominanci umÄ›lého osvÄ›tlení udržely až do raného stÅ™edovÄ›ku. PozdÄ›ji jej doplnily zapálené knoty svíÄek a objev petrolejové lampy, teprve vynález elektrického proudu a průmyslová revoluce konce 19. století výraznÄ› zmÄ›nila ráz komfortu civilizovaného svÄ›ta.

osvětlení místnosti

Dominantní postavení si dlouho držela žárovka s wolframovým vláknem. Déle než jedno celé století. Odborníci si vÅ¡ak dobÅ™e uvÄ›domovali úskalí této zavedené technologie, jíž je pÅ™edevším velmi nízká úÄinnost. Žárovky dokážou elektrickou energii pÅ™emÄ›nit na svÄ›tlo pouze z necelých 20 procent, zbývající energie je doslova vyplýtvána na vzniklé teplo. Tohoto průvodního jevu využívá Å™ada pÄ›stitelů zeleniny a chovatelů drobného zvířectva, zvláštÄ› hmyzu a plazů, kteří nemají stálou teplotu tÄ›la a jsou závislí na prostÅ™edí, kde se pohybují.
V průbÄ›hu Äasu se kromÄ› vláknových žárovek rozjela výroba alternativních zdrojů – výbojek a lineárních a pozdÄ›ji kompaktních zářivek. Ty zaplavily trh již od poloviny dvacátého století a v téže dobÄ› zapoÄala svou dlouhou pouÅ¥ technologie polovodiÄů, tzv. LED diod. V souÄasné dobÄ› tvoří velmi rozšířený segment osvÄ›tlovací techniky a jsou v mnoha smÄ›rech výhodné. KromÄ› dlouhé životnosti a nízké spotÅ™eby elektÅ™iny je to pÅ™edevším velmi Å¡iroké rozpÄ›tí barev a možností využití.

všesměrová LED žárovka

Volitelná barevná Å¡kála – vybírat lze z barevné Å¡kály jakoukoli barvu svÄ›telného spektra, nejÄastÄ›ji jde o bílé denní svÄ›tlo v teplých, neutrálních nebo chladných odstínech. Lze tedy koncipovat umÄ›lé osvÄ›tlení doslova na míru podle požadavků a specifických podmínek.
Å iroké rozpÄ›tí využití – s LED diodami se setkáváme běžnÄ› v podobÄ› žárovek, pásků, LED zářivek Lightpark a LED panelů. Jsou souÄástí podsvícení monitorů, svÄ›telných tabulí a televizorů. SpolehlivÄ› pracují v mobilních telefonech, pÅ™enosných svítilnách, jsou souÄástí domácích spotÅ™ebiÄů, ovládacích panelů, senzorů, budíků, hodinek, solárních lamp a mnoha dalších výrobků.