Řím patří mezi nejstarší mÄ›sta Evropy a je i hlavním centrem evropské civilizace. Výhodou je, že se mnoho památek z dob Velké říše římské zachovala, tudíž můžete obdivovat svÄ›toznámá místa, která jsou Äasto ve svojí podobÄ›.

Jestliže tedy hodláte navštívit Řím, zvažte, zda si budete chtít pořídit „Roma pass“. Nejlevnější stojí okolo 38 euro, platí 72 hodin na dopravu MHD, dále nabízí zdarma vstup do dvou vybraných muzeí a spoustu slev do dalších institucí.

fontána di trevi

Muzejní blázinec

V ŘímÄ› se nacházejí historické památky, archeologické naleziÅ¡tÄ›, ale také na své si pÅ™ijdou milovníci historie, umÄ›ní, vÄ›dy, prostÄ› vÅ¡eho, co lze vystavit v muzeích a galeriích. V ŘímÄ› naleznete desítky muzeí v popÅ™edí s Galerií Borghese, Kapitolskými muzei Äi Muzeem moderního umÄ›ní MAXXI.

ÄŒas na espresso

Jako vÅ¡ude jinde v Itálii, musíte využít Äinnost místních a udÄ›lat si Äas na pravé italské espresso. Je jedno zda je ráno, poledne Äi odpoledne, zastavte se v jedné z místních kaváren nebo pekáren a udÄ›lejte si chvilinku oddychu. HlavnÄ› nezapomeňte na to, že v Itálii u kávy espresso neexistuje více variant. Takže žádné piccolo Äi grande prostÄ› neexistuje, takže v Itálii na toto můžete zapomenout.

Navštivte Vatikán

Řím v sobÄ› ukrývá nejmenší stát na svÄ›tÄ› – Vatikán. Ten leží přímo v centru mÄ›sta a ze vÅ¡ech stran je obklopen italským územím. Ze zaÄátku pÅ™i vstupu z Říma do Vatikánu nepoznáte žádný rozdíl, ale například staÄí navÅ¡tívit poÅ¡tu, kde vám prodají vlastní vatikánské známky. Vatikán je nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jším místem v ŘímÄ› a ani se není Äemu divit. Chrám sv. Petra je vidÄ›t z celého mÄ›sta a vatikánská muzea jsou ty nejslavnÄ›jší.

bazilika sv. Petra

Jak se dostat do Říma?

Z ÄŒeska nebo Slovenska se do Říma nejlépe dostanete leteckou dopravou. NejlevnÄ›jší zpáteÄní letenky Řím stojí kolem 2 500 KÄ, nÄ›kdy můžete sehnat i levnÄ›jší. PrávÄ› vÄ›tší pravdÄ›podobnost sehnání levnÄ›jších letenek se naskytne v pracovní dny, víkendové spoje bývají i dražší. Let z Prahy do Říma trvá cca dvÄ› hodiny.