Potkávací a dálková světla

NejpoužívanÄ›jší svÄ›telné zdroje v automobilech jsou autožárovky pro potkávací a dálková svÄ›tla. Tyto výrobky dodává na trh nÄ›kolik desítek výrobců a orientace v nich není zrovna snadná. Jde totiž o to, že se mezi sebou odliÅ¡ují v jakosti, v parametrech osvitu i v délce životnosti. Zákon stanoví pro pÅ™idÄ›lení homologaÄní registrace pouze hodnotu svÄ›telného toku, příkonu a jmenovitého napÄ›tí, ale jak intenzivní a dlouhý svÄ›telný kužel můžete oÄekávat, a také jakou barvu svÄ›tla, je již bez záruky. Tu poskytují obvykle renomovaní výrobci, napÅ™. Philips, Osram nebo Bosch, kteří i ve svém vlastním zájmu garantují standardní vlastnosti svých výrobků, anebo dokonce nabízí sofistikovanÄ›jší Å™eÅ¡ení. Jako jeden z příkladů můžeme uvést Osram Night Breaker Laser, který se stal nejprodávanÄ›jším typem autožárovek vzhledem k jeho pÅ™ijatelné cenÄ› a nadstandardním podmínkám, jaké svým zákazníkům nabízí. jízda za snížené viditelnosti v zimÄ›

ParkovaÄky

Pro pÅ™ední parkovací svÄ›tla se nasazují do svÄ›tlometů žárovky oznaÄované jako W5W Lightpark.cz. Vzhledem k jejich velmi nízké cenÄ›, která vÄ›tÅ¡inou nepÅ™esáhne dvÄ› desítky korun, nemá prakticky význam nakupovat neznaÄkové výrobky, kde nemáte garantovanou ani životnost, a v nÄ›kterých případech ani záruÄní podmínky. Vyplatí se sáhnout po nÄ›jakém osvÄ›dÄeném typu, napÅ™. od výrobce Osram. Ten pÅ™iÅ¡el na trh s inovací v podobÄ› tzv. Ultra life modelů s prodlouženou životností. palubní deska automobiluCena tÄ›chto autožárovek se pohybuje kolem tÅ™iceti korun a je mnohem efektivnÄ›jší mít ve svÄ›tlometech výrobek, který bude sloužit spolehlivÄ› minimálnÄ› pÄ›t let.
VÄ›tÅ¡ina souÄasných vozů má konstruované svÄ›tlomety tak, že je výmÄ›na vadných žárovek nároÄná a obvykle vyžaduje zásah servisního technika. Investicí do modelu Osram Ultra life W5W uÅ¡etříte finance za práci technika a také drahocenný Äas, strávený s vozem v servisu.