UveÄme si důvody, proÄ jsou dneÅ¡ní svítidla tohoto typu na zcela jiné kvalitativní úrovni:
Zastaralý pÅ™edÅ™adník na principu elektromagnetické indukce byl velmi citlivý na Äasté zapínání. Snižuje se tím podstatným způsobem životnost. Moderní elektronické pÅ™edÅ™adníky tímto neduhem v podstatÄ› netrpí.
Blikání a náběh na plný výkon– u starší generace předřadníků je to běžný jev, dlouhou dobu trvá, než se zářivka „rozjede“. Moderní typy po zapnutí neblikají a trvá podstatně kratší dobu, než svítí naplno.
Spotřeba elektřiny– ta je u dnešních úsporek nižší až o 50 procent.

zářivka

Jak ušetřit na výdajích za světelnou energii

SvÄ›tlo je Äást spektra elektromagnetického záření, které je produkováno různými způsoby. Jedním z nich je průchod elektrického proudu a právÄ› to bývá námÄ›tem ke snahám Å¡etÅ™it na osvÄ›tlovací technice. Jestliže je úspora smysluplná, tzn. není na úkor praktického využití, pak je vÅ¡e v pořádku. Jak uÅ¡etÅ™it rozumným způsobem?
Energetický Å¡títek– vyhýbejte se zdrojům s vyšší energetickou nároÄností, než je třída A. Vybírejte mezi modely kvalitnÄ›jších kompaktních zářivek a LED diodových svítidel. V třídÄ› B se nachází starší typy úsporek a kvalitnÄ›jší halogenové žárovky. Třída C a D se týká podÅ™adnÄ›jších halogenových žárovek. Vláknové žárovky spadají do třídy E.

Malba interiéru– Od sytých barevných odstínů, moderních v 90. letech, se dnes ustupuje. OpÄ›t nastupuje bílá, nebo velmi jemné krémové odstíny. Bílá je totiž ideální odrazová plocha pro svÄ›tlo, Äím více bílé, tím ménÄ› je potÅ™eba svítit, a to platí i v noÄních hodinách.

energie

Velikost oken a orientace bytu– jestliže stavíte Äi kupujete dům, nebo uvažujete o koupi bytu, zvažujte i velikost oken a orientaci prostor podle svÄ›tových stran. V ideálním případÄ› je ložnice a koupelna smÄ›r sever a východ, obývací pokoj a kuchynÄ› smÄ›r jih nebo jihozápad. NejménÄ› svÄ›tla totiž potÅ™ebujete v ložnici a koupelnÄ› Äi na toaletÄ› a nejvíce naopak v obývacím pokoji a v kuchyni. Zároveň s tím je vhodné umístit do dveří v bytÄ› sklenÄ›né výplnÄ›, průchodem denního svÄ›tla skrze nÄ› můžete uÅ¡etÅ™it až 20 procent energie.