SouÄasné modely kompaktních, neboli „úsporných“ zářivek jsou na trhu konkurence schopné vÅ¡em ostatním typům osvÄ›tlovací techniky. Nebylo tomu vÅ¡ak vždy a muselo ubÄ›hnout nÄ›kolik desítek let, než se z nich staly vyhledávané zdroje umÄ›lého svÄ›tla. V poÄáteÄní fázi svého vývoje trpÄ›ly nÄ›kterými neduhy, které jsou dnes již minulostí, a není žádný důvod na tyto výrobky zanevřít.kompaktní zářivka E27.jpg

Úskalí omezené barvy světla je již minulostí

Kompaktní zářivky si vysloužily již v 90. letech nepříliÅ¡ přívÄ›tivé hodnocení vzhledem ke svým nÄ›kterým vlastnostem. Byly to vÅ¡ak první průkopníci nové technologie, jimž se tyto nedostatky tolerovaly, jejich pozitivem byla pÅ™edevším úspora energie a na svou dobu výjimeÄnÄ› dlouhá životnost. I pÅ™es vyšší poÅ™izovací náklady byly v domácnostech a na pracoviÅ¡tích vítané a v mnoha smÄ›rech pÅ™edÄily klasické žárovky s wolframovým vláknem.
Jejich vadou na kráse byla omezená barevná teplota na velmi chladné odstíny, naprosto nevhodné do svítidel v ložnici a v obývacím Äi dÄ›tském pokoji. Pohybovala se kolem 5500 K a působila dojmem ostrého svÄ›tla, které se hodí spíše do kanceláří a chodeb nÄ›kterých veÅ™ejných budov.
Dnes je toto omezení minulostí, v obchodní síti jsou výrobky oznaÄené jako „teplá, studená Äi neutrální bílá“ naprosto běžné. NejprodávanÄ›jší jsou teplé odstíny, na které jsme byli zvyklí v minulosti u vláknových žárovek, tedy kolem hodnoty 2700 K.kompaktní zářivka s nástrÄnou paticí.jpg

Změna v konstrukci předřadníku

Technický pokrok v oblasti elektrotechniky se projevil pÅ™edevším miniaturizací a tím pádem zásahem i do konstrukcí svítidel. Původní indukÄní pÅ™edÅ™adníky s cívkou a feritovým jádrem byly nahrazovány elektronickými prvky a tento krok se u kompaktních zářivek projevil odstranÄ›ním tzv. „stroboskopického jevu“. Ten způsoboval kmitoÄet střídavého proudu 50 Hz, zatímco u elektroniky pracují pÅ™edÅ™adníky s frekvencí v řádu KHz (kilo Hertz), které již lidské oko nedokáže zaznamenat.