Kdybychom uspořádali průzkum nejÄastÄ›ji používaných pÅ™edmÄ›tů v domácnosti, budou mezi nimi na prvních místech svítidla, resp. žárovky nebo zářivky. Jsou natolik běžným výrobkem, že bychom jen stěží dokázali pÅ™ijmout fakt pÅ™estat za snížené viditelnosti nebo za tmy svítit, a každý výpadek elektrického proudu vnímáme s pocitem urÄité nervozity, kdy už koneÄnÄ› síť znovu „nabÄ›hne“, a jak dlouho budeme jeÅ¡tÄ› „bez proudu“.mléÄná žárovka E27

Jaké nevýhody má technologie žhavení vlákna v žárovce

Vysoká spotÅ™eba – je zároveň hlavní důvod stažení tÄ›chto výrobků z prodeje. Celý civilizovaný svÄ›t se dnes zaměřil na globální úsporu výroby energií, energetické Å¡títky se objevují na každém spotÅ™ebiÄi a energetická třída je také jedním z kritérií pÅ™i nákupu zboží v kamenných obchodech Äi na Internetu. Vláknové žárovky by v souÄasném svÄ›tÄ› již neuspÄ›ly vzhledem k tomu, že vÄ›tÅ¡inu elektÅ™iny pÅ™emÄ›ní na teplo a pouhá jedna desetina pÅ™ipadá na svícení.
Svítí krátkou dobu – pouhých tisíc hodin je opravdu málo. PÅ™epoÄtete-li je na dny například pÅ™i každodenním svícení pÄ›ti hodin, po necelých sedmi mÄ›sících provozu s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností vlákno praskne. To se u LED žárovky E27 nemůže stát, vÄ›tÅ¡ina z nich vydrží spolehlivÄ› pracovat 25 x déle, tady v pÅ™epoÄtu na tento exemplární příklad je to zhruba 14 let.vláknová žárovka E27
Každé zapnutí a vypnutí se poÄítá – žhavicí vlákna jsou citlivá na Äasté pÅ™eruÅ¡ování průtoku proudu, prudce se tím mÄ›ní jejich teplota, což životnost výraznÄ› zkracuje. Vláknu také vadí otÅ™esy, chvÄ›ní a vibrace, to je také nejÄastÄ›jší příÄinou zkracování doby provozu ve svÄ›tlometech automobilů. LED žárovky citlivé na poÄet spínacích cyklů nejsou, pracují na jiném principu a nedochází u nich k žhavení vlákna.
Nejsou příliÅ¡ vhodné jako pracovní osvÄ›tlení – klasická žárovka vyzaÅ™uje jediný odstín bílého svÄ›tla o teplotÄ› 2700 K, což je teplá bílá. Je to ideální svÄ›tlo do ložnice nebo obývacího pokoje k odpoÄinku, ale nikoli pro práci. Tam je vhodnÄ›jší studená bílá s teplotou chromatiÄnosti nad 4000 K.