Historie

Moskva je mÄ›stem s bohatou historií. PoÄátkOsídlení v oblasti Moskvy se dají vystopovat až do 12. století. Tou dobou zde stál zemÄ›dÄ›lský dvorec, který byl pojmenovaný podle protékající Å™eky Moskvy. Kvůli ochranÄ› byla kolem osady vybudovaná dÅ™evÄ›ná palisáda a ta dala základ dneÅ¡nímu Kremlu. Moskva se tak stala bezpeÄným místem, kde odpoÄívali cestující knížata. Také se zde zaÄaly protínat obchodní stezky, a to dalo základ obchodnímu centru. Moskevská knížata si upevňovala svou moc a tím také rostl význam mÄ›sta.

bebe

Ve 14. století už mÄ›la Moskva 30 tisíc obyvatel a stala se politickým i církevním centrem Ruska. Na poÄátku 16. století mÄ›lo již okolí Kremlu evropský vzhled. Pod vládou Ivana III. Se Moskva stala hlavním mÄ›stem ruské říše. Rok 1571 nebyl pro Moskvu moc Å¡Å¥astný. KrymÅ¡tí TataÅ™i ji vypálili. Nechali jen Kreml.

V historii do Moskvy dorazil i Napoleon Bonaparte a zapojil se do bitvy na Berezině, kde sice vyhrál, ale s obrovskými ztrátami. Kvůli taktice ruského generála však musel z Moskvy se svou armádou odejít kvůli vyhladovění.

bebe

O Moskvě z dnešního pohledu

Město leží v nadmořské výšce 156 metrů v kopcovité krajině mezi Volhou a Okou, na řece Moskvě. Ta protéká městem asi délkou 80 km. V katastru města se do Moskvy vlévá dalších 140 vodních toků.

Hranici mÄ›sta v dneÅ¡ní dobÄ› tvoří hlavnÄ› dálnice, asi 109 km dlouhá. Moskva má 1097 km2, z toho asi tÅ™etinu plochy zabírají parky, lesíky a zelené zóny. A i za hranicí mÄ›sta je Å¡iroký zelený pás lesíků, kam si místní obyvatelé jezdí odpoÄinout.

PoÄasí v MoskvÄ›

Podnebí je mírné kontinentální. PovÄ›stná ruská zima ale v MoskvÄ› není nijak extrémní. ZaÄíná v polovinÄ› listopadu a konÄí zaÄátkem dubna. V zimÄ› je zde pár hodnÄ› studených dnů, kdy teploty snadno lezou k – 20 ° C není nijak výjimeÄná.

Do Moskvy se lze dostat několika způsoby, letadlem je to pohodlné a rychlé. Mimo turistickou sezónu se dají letenky moskva Levneletenky sehnat bez větších problémů.