V dneÅ¡ní dobÄ› jsou nejrůznÄ›jší zásuvky a vypínaÄe souÄástí naÅ¡eho každodenního života. Jejich funkci se uÄíme ocenit už jako malé dÄ›ti, a jak rosteme, bereme je jako samozÅ™ejmost. Stisknutím tlaÄítka nebo zmáÄknutím rozsvítíme svÄ›tlo, pustíme televizi i další elektrické spotÅ™ebiÄe. Zkrátka nám usnadňují život.typický prodlužovací kabel.jpg

Jak ale vlastně fungují? Tuto otázku si pokládá jen velice málo lidí. Většina z nás je spokojena s tím, že fungují. Jakým způsobem, to je nezajímá. Výjimku samozřejmě tvoří elektrikáři a další podobné profese.

To vÅ¡ak platí jen do chvíle, než se nám nÄ›který z vypínaÄů porouchá, nebo když nám vyhoří zásuvka. V této chvíli se otázka jak to vlastnÄ› funguje, stává velmi důležitou. V podobných situacích samozÅ™ejmÄ› obvykle volíme to nejjednodušší Å™eÅ¡ení, a zavoláme elektrikáře.

Není totiž tÅ™eba říkat, že pÅ™edevším rozbité zásuvky mohou být velmi nebezpeÄné. Jejich opravu je proto lepší svěřit do rukou profesionálů. Co ale dÄ›lat, pokud se tak stane o víkendu Äi o státní svátek, a nikdo není k dispozici?

V takovéto situaci je nejlepší dané místo zakrýt ideálnÄ› nevodivým materiálem (ovÅ¡em bez toho, aby se dané zásuvky Äi vypínaÄe dotýkal), odpojit elektÅ™inu z daného místa (například pomocí pojistek) a vyÄkat dalšího pracovního dne.

Jak ale tento zázrak techniky funguje? Ve své podstatÄ› se jedná o to, že zkompletuje elektrický obvod. JistÄ› si ze Å¡koly, konkrétnÄ› z fyziky, pamatujete zjednoduÅ¡ený nákres elektrického obvodu. Pokud je vypínaÄ nastaven v poloze „vypnuto“, dráty se nedotýkají, obvod není kompletní a neprotéká jím elektÅ™ina. Jakmile vÅ¡ak spínaÄ pÅ™ehodíme, obvod je kompletní a elektrická energie může konat svou práci.vypínaÄe na různých spotÅ™ebiÄích.jpg

A co zásuvky? I ty fungují na podobném principu. Proto jsou zde dva otvory (a uzemňovací kolík). Jsou to Äásti obvodu, který vÅ¡ak není kompletní. Poté, co zapojíme jakýkoliv přístroj, obvod se opÄ›t scelí a elektÅ™ina může volnÄ› proudit.

Jak je vidÄ›t, je potÅ™eba pÅ™istupovat k tÄ›mto vÄ›cem s urÄitou opatrností. I když nám velmi ulehÄují život, nemÄ›li bychom je brát jako samozÅ™ejmost. Koneckonců, co bychom si bez nich poÄali.