Když se ÄlovÄ›k rozhodne, že vyrazí nÄ›kam na dovolenou, zvolí si nejednou jako dopravní prostÅ™edek, který využije k cestÄ› na ni, letadlo. SamozÅ™ejmÄ› za pÅ™edpokladu, že se chce dostat nÄ›kam dále, respektive tam, kam se doletÄ›t dá, protože by to nemÄ›lo smysl, kdyby ÄlovÄ›k byl v cílové destinaci dříve než na nejbližším letiÅ¡ti, respektive když by to mÄ›l z cílového letiÅ¡tÄ› do zvoleného místa pobytu tak daleko, že by se takový let nevyplácel.

Když je ale cíl cesty daleko, je urÄitÄ› lepší vsadit na leteckou dopravu, než se tam plahoÄit tÅ™eba autobusem, vlakem nebo lodí. Letadla jsou rychlá, pohodlná, bezpeÄná, a tak se dá v nejednom případÄ› říci, že nad nÄ› není.

letadlo na nebi

Problém vÅ¡ak může vyvstat v případÄ› lidí, kteří mají hloubÄ›ji nebo i vyslovenÄ› hluboko do kapsy. Takovým totiž mohou pÅ™ipadat ceny letenek pÅ™ece jenom příliÅ¡ vysoké, zejména pokud by se mÄ›lo letÄ›t do skuteÄnÄ› dalekých krajů. Takoví lidé se pak podívají na nabídky letenek, které jim zprostÅ™edkovávají dejme tomu cestovní kanceláře, a nejednou to vzdají. Protože by na to zkrátka nemÄ›li nebo by to alespoň byl příliÅ¡ velký zásah do jejich rozpoÄtu.

letadlo na ploše

A co lze takovým lidem poradit? Aby nerezignovali a hledali nejlevnÄ›jší letenky z Prahy na tom správném místÄ›, ve vyhledávaÄi, který právÄ› takovým lidem pÅ™eje. Protože letenky nemusí být vůbec tak drahé. Mohou být klidnÄ› i pomalu za babku, jak se říká. A to v případÄ› tÄ›ch, u nichž se zdá, že už se je nepodaří do odletu za běžnou cenu prodat. Takové letenky – a jsou mezi nimi i velice atraktivní nabídky – se totiž nabízejí zlevnÄ›né, a to i znatelnÄ›, a když ÄlovÄ›k na nÄ›jakou takovou narazí, může cestovat stejnÄ› jako ti, kdo zaplatili plnou cenu, ale znatelnÄ› levnÄ›ji.

A díky tomu se lze podívat do světa i pomalu za pakatel. A když už tu jednou taková možnost je, bylo by hloupé ji nevyužít.