SouÄasná situace není lehká a celému cestovnímu ruchu urÄitÄ› nenahrává. NicménÄ› svÄ›t se nepÅ™estal toÄit a je zapotÅ™ebí jít dál. To, že celý svÄ›t bojuje s koronavirem je bezesporu straÅ¡ná vÄ›c, nicménÄ› mnoho z nás má i jiné starosti – a to pÅ™edevším pracovní.

křídlo letadla

Pokud i vaÅ¡e podnikání stagnuje a to hlavnÄ› vinou omezených styků se zahraniÄím, asi vás potěšíme – v dohledné dobÄ› by se mÄ›la přísná opatÅ™ení povolovat. Je tak možné, že již za nÄ›kolik dnů, nebo týdnů, budete moci vyrazit do zahraniÄí. Dovolenou v přímoÅ™ských státech si asi budete muset nechat jeÅ¡tÄ› chvíli ujít, ale pracovní cesty budou nejspíš povoleny.

V takovém případÄ› budete urÄitÄ› potěšeni cenou letenek. Sice byla Å™ada letů zruÅ¡ena, Äi odložena a výbÄ›r je omezen, ale zato ceny jsou opravdu nízké. Například letenky do milána Levneletenky seženete již za pár stovek! PÅ™itom obvyklá cena může pÅ™ekroÄit i 2 000 KÄ. Jinak tomu není ani s letenkami do jiných zemí, jako na například Å panÄ›lsko, Francie, Velká Británie, Rumunsko, Spojené státy Americké, Dánsko a mnohé další.

letenky na stole

Ceny Å¡ly sice dolů, ale nejspíš se vám protáhne Äas, který budete cestovat. Mnohé zruÅ¡ené lety pÅ™ispÄ›ly k tomu, že je nutné ÄastÄ›ji pÅ™estupovat – nebo alespoň ÄastÄ›ji, než jste byli doposud zvyklí. Let do Milána obvykle trvá jen pÅ™ibližnÄ› dvÄ› hodiny. NicménÄ› nyní, pokud byste nesehnali přímí let a museli byste jednou, ne-li dvakrát pÅ™esedat, mohl by se let natáhnout až na 10 hodin.

Pokud se rozhodnete cestovat ihned po otevÅ™ení hranic, a situace ohlednÄ› kolem koronaviru nebude jeÅ¡tÄ› zcela uklidnÄ›ná, myslete na důkladnou hygienu. Umývejte si peÄlivÄ› ruce, noste respirátor a nestÅ™etávejte se s vÄ›tším poÄtem lidí, nežli je to potÅ™eba. Myslete na bezpeÄnost i Älenů ve vaší domácnosti, a pokud vám doktor doporuÄí domácí karanténu, separovanou od zbylých Älenů, jistÄ› ji dodržte.