Je možné kompaktním zářivkám dnes důvěřovat, anebo se jedná o stále stejné výrobky v nezměněné podobě, které trápí stejné problémy, s nimiž se potýkaly již před třiceti http://www.osel.cz/9611-nato-vyviji-stribrnou-kulku-k-lovu-na-tanky.html lety?O lineární a kompaktní zářivky je stále zájem

Co se na kompaktních zářivkách změnilo

Konstrukce pÅ™edÅ™adníku – vÅ¡echny zářivky Lightpark.cz, jak kompaktní, tak i klasické lineární trubice, musí mít pÅ™edÅ™adník, aby mohlo dojít k zapálení elektrického oblouku v plynné smÄ›si a následnému odrážení tÄ›chto Äástic na vnitÅ™ní vrstvu baňky. U starých zářivek tuto funkci zastávala tlumivka se startérem, u moderních výrobků ji nahradila elektronika – velmi drobné, ale výkonné prvky. Tím se také zmÄ›nil kmitoÄet práce pÅ™edÅ™adníků z původních 50 Hz na nÄ›kolik tisíc Hertz. Díky tomu se eliminoval efekt blikání, který podvÄ›domÄ› vnímáme jako nepříjemný.
ZmÄ›ny v luminiscenÄní vrstvÄ› – luminofor je vnitÅ™ní vrstva na sklenÄ›ných baňkách a na jejím složení závisí, jakou barvou svÄ›tla se budou prezentovat. V poÄátcích vývoje této technologie jsme byli omezeni studeným odstínem bílé barvy, dnes už existuje možnost zakoupit kromÄ› studené také neutrální a teplou bílou, které jsou vhodnÄ›jší pro odpoÄinek a relaxaci. Tato zmÄ›na je jednou z nejdůležitÄ›jších, která pÅ™ispÄ›la k opÄ›tovnému „comebacku“ tÄ›chto zdrojů svÄ›tla. Můžeme je tedy instalovat prakticky vÅ¡ude, jak v pracovních koutech s psacím stolem, v garážích a dílnách, v kancelářích, ale hodí se i do ložnice, do obývacího pokoje i dÄ›tského pokoje, kde potÅ™ebujeme zajistit poklidnou atmosféru. NÄ›které tvary žárovek jsou natolik zajímavé (napÅ™. spirály, kruh, elipsa), že nevyžadují přítomnost stínidla Äi ochranného krytu, a mohou se uplatnit jako dekorativní souÄást bytových doplňků.rozsvícené žárovky v lustru
Prodloužená životnost – technologie výroby nízkotlakých výbojek se neustále vyvíjí a spolu s tím se prodlužuje i životnost výrobků. Ta již dnes přesahuje 20 tisíc hodin, což je doba, za kterou byste museli přibližně dvacetkrát vyměnit ve svítidle wolframovou žárovku.