Nahrazují stávající zdroje ve vÅ¡ech druzích patic – vÅ¡echny objímky a patice, na něž jsme byli zvyklí z minulosti, a v nichž v nÄ›kterých domácnostech stále jeÅ¡tÄ› figurují vláknové nebo halogenové žárovky, můžeme využít pro moderní LED diodové zdroje . Vyrábí se dokonce v Å¡irším sortimentu a na rozdíl od obyÄejných žárovek máme na výbÄ›r i ze tří základních odstínů barev teplé, neutrální a studené bílé.
rozsvícené žárovky ve stropním svítidle
Neplýtváme elektÅ™inou – plýtvání energetickými zdroji bylo oblíbeným tématem ve spoleÄnosti za socialismu a dnes se tento trend mezi nás navrací. Sice v jiné podobÄ›, ale v zásadÄ› jde o shodný princip – Å¡etÅ™it peníze, energii, Äas, a přírodní zdroje. S LED žárovkami můžeme docílit maximální úspory vzhledem k tomu, že se jedná o nejúspornÄ›jší svÄ›telné zdroje.
Když je rozbijeme, nic závažného se nestane – pouze pÅ™ijdeme o zdroj svÄ›tla a musíme jej nahradit jiným, ale nejsme ohroženi na zdraví ani na životÄ› ani my, ani naÅ¡i blízcí vÄetnÄ› malých dÄ›tí. Jestliže plastová baňka praskne, maximálnÄ› se odlomí kousek fólie, a tím to konÄí – vÄ›tÅ¡inou vÅ¡ak zůstane v původním tvaru, anebo se odlomí vÄ›tší, dobÅ™e viditelný kus. RozhodnÄ› se nerozsype do podoby stovek malých střípků, jak to dokáže sklo. A navíc – uvnitÅ™ není žádná rtuÅ¥ ani olovo, ani kadmium a jiné těžké kovy a nebezpeÄné chemikálie.
žárovka na notovém papíře
Vydrží v provozu velmi dlouho – žárovky s vláknem ve sklenÄ›né baňce byly v provozu omezenou dobu. Způsoboval to samotný princip průchodu elektrické energie velmi tenkou vláseÄnicí z kovové slitiny, která nebyla schopna tento proces zvládnout déle než po dobu nÄ›kolika stovek hodin. Zpravidla vydržela svítit necelý rok, v závislosti na Äetnosti spínání elektrického obvodu a délce svícení. S LED žárovkami se dostáváme do úplnÄ› jiných hodnot, které pÅ™ekraÄují desítky tisíc hodin, což v praxi znamená spolehlivost po dobu nÄ›kolika let až desítek let.