Výrobce osvÄ›tlovací techniky Osram je znám po celém svÄ›tÄ›. Proslavil se již pÅ™ed mnoha desetiletími svými výrobky v Å¡irokém spektru různých odvÄ›tví a jedním z nich jsou produkty pro automobilový provoz. Mezi svÄ›telnými zdroji do pÅ™edních svÄ›tlometů tvoří Å¡piÄku v konkurenci ostatních výrobců.

světla aut na dálnici

Z jakých modelů si vybrat

Silverstar – halogenová žárovka běžného typu vydává ve srovnání s tímto zdrojem o více než polovinu svÄ›tla ménÄ› a zároveň osvítí o jednu pÄ›tinu kratší vzdálenost a rozptyl v jízdním pruhu. Model s oznaÄením 2.0 má prodlouženou životnost zhruba o jednu tÅ™etinu. NejvÄ›tší pÅ™edností této autožárovky je dlouhá životnost, vynikající pomÄ›r výkonu a ceny a pÅ™edevším velmi dobré svÄ›telné podmínky. Uplatní se zejména v běžném mÄ›stském provozu v podveÄerních i noÄních hodinách a je vhodná i pro dálkové jízdy, kdy je tÅ™eba zvýšená pozornost a soustÅ™edÄ›ní.
Night Breaker – model od výrobce Osram, který upÅ™ednostňuje velmi dobré svÄ›telné vlastnosti, pÅ™edevším vysoký jas, chladnÄ›jší odstín svÄ›tla a dlouhý svÄ›telný kužel. Velmi intenzivní a jasné svÄ›tlo dosahuje do vzdálenosti až 95 metrů pÅ™ed vozidlem a zároveň dobÅ™e osvÄ›tluje pravou krajnici. StejnÄ› jako u ostatních Å¡piÄkových typů Silverstar a Cool Blue má Å™idiÄ více Äasu na případnou reakci na nenadálou situaci v silniÄním provozu, Äímž se jízda stává bezpeÄnÄ›jší a komfortnÄ›jší.

ovětlený tunel

Cool Blue Intense – tento výrobek se zaměřil na velmi chladný namodralý odstín bílého svÄ›tla, který se jeÅ¡tÄ› nachází v povoleném rozmezí pro pÅ™idÄ›lení homologace pro běžný silniÄní provoz. Teplota chromatiÄnosti 4200 K je rozhodující pro zajiÅ¡tÄ›ní ideálního komfortu a lze říci, že je jízda s tímto osvÄ›tlením nesmírnÄ› pohodlná. Bylo prokázáno, že se únava bÄ›hem dlouhých jízd snižuje u Osram Cool Blue Lightpark až o 60 procent ve srovnání s běžnou halogenovou žárovkou. Velký problém pÅ™i dlouhodobém pobytu za volantem je mikrospánek a tento svÄ›telný zdroj s ním dokáže bojovat nejúÄinnÄ›jším způsobem.