Zařizujete si byt? Chcete to tam mít pěkné? Přemýšlíte nad tím, jak to udělat, aby byl interiér harmonický a dobře vyladěný?
Snad vÅ¡ichni se u sebe doma chtÄ›jí cítit dobÅ™e, to je jasné. A mnozí lidé jsou ochotni takovému cíli obÄ›tovat i mnoho ze svého Äasu a práce. Jak to tedy udÄ›lat, aby to u vás doma bylo pÄ›kné? StaÄí dodržet nÄ›kolik jednoduchých zásad!

vypínaÄ dÄ›tský

Nepodceňujte velké plochy
To, co bude na první pohled vyvolávat dojem z vaÅ¡eho bytu anebo z konkrétní místnosti, do které vstoupíte, jsou velké plochy. Takové, jaké vytváří například koberec, výmalba stÄ›n Äi tapety, vÄ›tší kusy nábytku anebo tÅ™eba potah pohovky Äi závÄ›sy na oknech. Ty svým způsobem urÄují celkový ráz vaÅ¡eho bydlení – barvy a jeho styl vůbec. Než si je vyberete, dobÅ™e si rozmyslete, jak chcete, aby to u vás doma vypadalo, jaké barvÄ› dáváte pÅ™ednost, jakým odstínům, případnÄ› i vzorům, a samozÅ™ejmÄ› celkovému stylu – zda preferujete moderní, nadÄasový anebo tÅ™eba rustikální vzhled interiéru.

dvě zásuvky

Nezapomeňte na detaily
Na první pohled to tak může vypadat, že na detailech téměř nezáleží. Pravda je ovÅ¡em úplnÄ› nÄ›kde jinde – je to pÅ™esnÄ› naopak. Jakmile se ÄlovÄ›k, který do takového interiéru vstoupí, poprvé rozhlédne, tak získá první pocit z celkového vzhledu místnosti. OvÅ¡em pÅ™i druhém pohledu už zavadí o mnohé detaily, o to, jaké jsou v místnosti dekorace, kvÄ›tiny, drobné textilie – to vÅ¡echno dotváří celkový pocit z pobytu v místnosti.

Takže je jasné, že by nic nemÄ›lo vyloženÄ› ruÅ¡it. A to ani zásuvky a vypínaÄe, které nezřídka naruÅ¡ují celkový dobrý dojem z místnosti. NaÅ¡tÄ›stí, nyní už můžete tento ruÅ¡ivý efekt naprosto vymazat, když si pořídíte barevné zásuvky a vypínaÄe v tom nejlepším designu, které do vaÅ¡eho interiéru vždy skvÄ›le zapadnou . A kdykoli budete potÅ™ebovat, můžete je snadno pÅ™evléknout do nového hávu.