Z nabídek interiérových vypínaÄů na trhu vedou vypínaÄe Unica a to v nÄ›kolika produktových Å™adách, ty splňují i ty nejnároÄnÄ›jší požadavky elektroinstalace. Unica pÅ™ináší pro své klienty nejÅ¡irší nabídku barev a designů. PrávÄ› dekorativní rámeÄky Unica Colors Äi krycí rámeÄky Unica Plus, nabízí nejrozsáhlejší výbÄ›r elegantních barev a to až ve dvaceti variantách. Od ÄistÄ› bílé Äi Ivory až po pastelové odstíny travnatÄ› zelené, až po modré s nádechem jasného nebe. Řada Unica Colors nabízí zásuvky, vypínaÄe, ale také i stmívaÄe v provedení ÄistÄ› bílých rámeÄku a krytka může být barevná a to buÄ v kontrastu Äi ve stejnobarevném provedení.

chodba s vypínaÄem

Přístroje Unica Top, jsou kvalitnÄ›jší a luxusnÄ›jší a to jak ve vzhledu, tak i v materiálu. Nejvíce si klienti vybírají do svých minimalistických až puritánsky Äistých interiérů, kombinaci stříbra Äi grafitu s dÅ™evÄ›nými nebo kovovými krycími rámeÄky. Další Å™ada Unica Allegro má nevÄ›tší výbÄ›r. Nejenže má velký výbÄ›r rámeÄků, které si můžete vymÄ›nit i bez zásahu do elektroinstalace, ale můžete využít zásuvky této Å™ady, které se dají doplnit chytrými přístroji Äi řídicími systémy. Principem je ovládání veÅ¡keré domácí techniky, jenom z jedné zásuvka a z jednoho místa. V systému Unica můžete najít jeÅ¡tÄ› Å™adu Basic a Class a Quadro. Výhodou je, že díky modulárnímu Å™eÅ¡ení systému, lze vÅ¡echny mezi sebou kombinovat. Další výhodou je snadná montáž, kterou zvládne opravdu každý a nezabere to ani tolik Äasu.

velká ložnice

VypínaÄe vybírat jen ekonomicky

V místnostech, jako je například technická místnost, staÄí použít základní variantu přístrojů v klasické ÄistÄ› bíle v provedení Unica Basic. Pokud radÄ›ji byste chtÄ›li vypínaÄe sladit například s malbou, použijte vypínaÄe z Å™ady Unica Plus nebo z Å™ady Unica Colors. A tam, kde chcete sladit kvalitní materiály, použijte luxusní Å™adu Unica Top, ta nabízí rámeÄky ve dÅ™evÄ› Äi v uÅ¡lechtilých kovech nebo můžete použít Å™adu Unica Class, rámeÄky se vyrábÄ›jí například ve skle, kameni Äi také v kovu. ProstÄ› systémy Unica splní vÅ¡echny vaÅ¡e požadavky.