Elektrická energie patří mezi komodity, které nejsou zrovna levné, a to i když náš stát vlastní dvÄ› jaderné elektrárny. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› domácností, natož pak firem, je její spotÅ™eba hodnÄ› vysoká, což v koneÄném důsledku znamená, že se jedná o finanÄnÄ› pomÄ›rnÄ› nároÄnou záležitost. To se dá ale zmÄ›nit. Můžete Äerpat mnohem ménÄ› elektÅ™iny než doposud. Nemusíte se bát sníženého komfortu. Není totiž nutné vypojit veÅ¡keré spotÅ™ebiÄe a žít skoro jako ve stÅ™edovÄ›ku. ÄŒasto staÄí i jen na první pohled maliÄkost, tÅ™eba výmÄ›na svÄ›tel.
Rozsvícené žárovky
Klasické svÄ›telné zdroje jsou sice dobré, ale ty nejlepší léta mají za sebou. Vzhledem k cenám elektrické energie to platí dvojnásob. Pokud tedy chcete skuteÄnÄ› uÅ¡etÅ™it, sáhnÄ›te po nÄ›Äem novém, nejlépe po led žárovce, od které dostanete pÅ™esnÄ› to, co si od moderního zdroje svÄ›tla pÅ™ejete.

Vysoce efektivní

Jaký je tedy rozdíl mezi tradiÄními typy svÄ›tel a led žárovkami? Jedná se o úplnÄ› odliÅ¡nou technologii, díky které můžete roÄnÄ› uspoÅ™it nemalé peníze. Na rozdíl od vláknových typů se led žárovky prakticky nezahřívají. I po nÄ›kolika hodinách práce se jich můžete dotýkat bez obav z toho, že vás to bude bolet. Tento efekt má rovnou dva pozitiva – nevytváří se tepelná energie, díky Äemuž nedochází k energetickým ztrátám a zároveň absence vysokých teplot znamená prodloužení životnosti svÄ›tla.
Tři žárovky

Příjemné ceny

Mnoho lidí už dlouhá léta uvažuje nad tím, že si led žárovky koupí, ale u mnoha z nich to stále je pouze ve fázi úvah. Důvod je jednoduchý, a sice cena. Ta může nÄ›které váhavé zákazníky odradit, respektive mohla. V souÄasnosti se už dají tyto Å¡etrné zdroje svÄ›tla pořídit za daleko nižší ceny než v minulosti. Za nÄ›kolik málo desítek korun si už můžete koupit kvalitní svÄ›tlo, které se bude vyznaÄovat nejen úsporností, ale rovněž také vám dlouho vydrží sloužit. A za to stojí si tÄ›ch nÄ›kolik korun pÅ™iplatit.