Klasický tvar hruÅ¡kovité baňky se závitem E27 nebo E14, který je typický pro wolframové žárovky, zůstal zachován u mnoha souÄasných zdrojů svÄ›tla, využívajících polovodiÄové LED diody. Vzhled vÅ¡ak není to podstatné, Äím moderní výrobky pÅ™edÄí zastaralou technologii žhavicího vlákna.

LED žárovka

Šetří vaši kapsu

Wolframové žárovky vydávají teplý odstín bílého svÄ›tla s velmi vysokým indexem podání barev (Ra = 95) a pro osvÄ›tlení spoleÄenských místností a sálů, obývacích pokojů, dÄ›tských pokojíků a ložnic jsou naprosto optimální. To ovÅ¡em dokážou LED žárovky Lightpark také a navíc s mnohem nižšími náklady. SpotÅ™ebují pouze zlomek elektrické energie s úÄinností až 90 procent, zatímco žhavicí vlákno zhruba 85 procent energie pÅ™emÄ›ní na teplo. Vysoký výkon a nízká spotÅ™eba jsou obvykle hlavním důvodem, proÄ se vyplatí nahradit koncepÄnÄ› zastaralou technologii polovodiÄovými LED diodami.

Vyšší poÅ™izovací cena LED žárovek je kompenzována velmi dlouhou životností u zdrojů v domácnosti zhruba 25 – 50 tisíc hodin, u průmyslového osvÄ›tlení až 100 tisíc hodin. ProÄ tedy zbyteÄnÄ› vyhazovat peníze, když to není nutné, a když existuje možnost úspory, která ovÅ¡em není na úkor požadovaných vlastností osvÄ›tlovacích zdrojů?

LED halogen

Můžete je zapnout, kolikrát chcete

Že je úspora financí pomÄ›rnÄ› dobrým důvodem k výmÄ›nÄ› klasických žárovek, prokázal obrovský zájem o kompaktní (úsporné) zářivky již v první polovinÄ› devadesátých let. I pÅ™es nÄ›které nedostatky se tÄ›chto výrobků prodalo již nÄ›kolik stovek tisíc kusů, ale znaÄnÄ› omezující vlastností byl poÄet spínacích cyklů a pomalý nábÄ›h na maximální výkon. Pracují na principu nízkotlakých výbojek a tÄ›m příliÅ¡ nesvÄ›dÄí Äasté rozsvÄ›cení a zhasínání. Na frekventovaných místech, jako jsou koupelny, toalety, chodby a schodiÅ¡tÄ› se jejich životnost tímto způsobem může zkrátit až o polovinu.

Technologie LED vÅ¡ak pracuje na jiném principu a tam se poÄet sepnutí na životnosti vůbec neprojeví, aÅ¥ už s nimi svítíte pouze sporadicky, nebo je zapínáte v průbÄ›hu dne tÅ™eba padesátkrát.