Žijeme v dobÄ›, kdy jsme si zvykli na urÄitý komfort a tak není divu, že se například bez elektÅ™iny neobejdeme vůbec nikde. NemluvÄ› o tom, že i mnoho nářadí je pouze použitelné, pokud ho pÅ™ipojíme do správné zásuvky. V podstatÄ› skuteÄnÄ› uvítáme tyto komponenty na svých zahrádkách, v pergolách, garážích a nebudeme si nalhávat, že je nepotÅ™ebujeme i ve sklepÄ›. PÅ™ece jenom bez svÄ›tla bychom nic nevidÄ›li a mnohdy sklep slouží i jako malá dílniÄka, tudíž zásuvky jsou též na místÄ›. Je ale pravdou, že je tÅ™eba hledÄ›t nejen na design, ale zároveň na provedení, jelikož tyto komponenty musí být daleko odolnÄ›jší. V případÄ› Schneider asfora ve výbÄ›ru chybu neudÄ›láme, jen je tÅ™eba zjistit potÅ™ebné parametry.dvojzásuvka

Co rozhoduje ve výběru?

RozhodnÄ› je důležité se nauÄit správnÄ› rozliÅ¡it samotné krytí. PÅ™ece jenom se budeme nacházet v místnostech nebo celkovÄ› prostÅ™edí, které bude náchylné k vlhkosti, prachu a dalším povÄ›trnostním vlivům. Elektroinstalace tak musí zákonitÄ› splnit zvláštní ochranné opatÅ™ení. Pokud bychom chtÄ›li skuteÄnÄ› zabezpeÄit zásuvky i vypínaÄe pÅ™ed vlhkem, tak je možné je umístit do rozvodnic, které budou odpovídat ochranÄ› IP55 případnÄ› jinému Äíslu a zároveň budou ochranou proti dotyku s prachem Äi vodou. Materiál je skuteÄnÄ› vysoce trvanlivý a konec konců je i ze stálého barevného materiálu.venkovní zásuvky
Jak se vyznat v Äíslech?
Každý komponent se vyjadÅ™uje jiným stupnÄ›m krytí. V podstatÄ› může vidÄ›t znaÄení IP55 nebo jiné, co to ale znaÄí, již málokdo ví.
IP – International Protection, zkratka, která vyjadÅ™uje stupeň ochrany krytem a za kterou následují dvÄ› Äíslice.
První Äíslo – je od 0 do 6 a vyjadÅ™uje jak moc je zde zajiÅ¡tÄ›ná ochrana proti vniknutí cizích pÅ™edmÄ›tů. Pokud zde bude 0, poté to nemá žádnou ochranu ani pÅ™ed dotykem rukou ani pÅ™edmÄ›tů. PostupnÄ› se vyjadÅ™ují vzdálenosti. Pro venkovní Äi vlhké prostÅ™edí je ideální 5 nebo 6, kdy je zajiÅ¡tÄ›na úplná ochrana a to i pÅ™ed prachem.
Druhá Äíslice – zde se setkáme s Äíselnou Å™adou od 0 do 9. Tyto Äísla nám prozradí, jak si komponent poradí s vodou. OpÄ›t Äíslice 0 bude znaÄit, že taková zásuvka ven nepatří. Další budou znaÄit, do jakého prostÅ™edí by se mÄ›ly nejvíce hodit. To znamená, kdy hrozí voda, že poteÄe pouze svisle nebo snad úplnÄ› vÅ¡emi smÄ›ry – tyto jsou nejlepší na venkovní, garážové Äi sklepní umístÄ›ní a mají oznaÄení 5.
Přirozeně každý si vybere podle potřeby takové komponenty, které budou nejvhodnější.