Nemá ani cenu dlouho diskutovat o tom, když se poslední práce v holé místnosti schylují ke konci. ElektÅ™ina pod omítkou, naházené, vyÅ¡tukované zdi a chystáme se na závÄ›reÄné práce. PÅ™ipojení zásuvek a vypínaÄů, což znaÄí brzké a bezproblémové užívání elektÅ™iny. Paráda, vymalovat a jde se stÄ›hovat. JednoduÅ¡e to sice vypadá a dokonce ani zapojení tÄ›chto komponentů není žádné složité umÄ›ní, pro toho kdo to hravÄ› ovládá. Pravdou je, že teÄ je již pozdÄ› na to stÄ›hovat zásuvky na jiné místo, protože se nám tady nehodí.

vypínaÄ

SpotÅ™ebiÄů pÅ™ibývá

Z toho zkrátka plyne jednoduché ponauÄení. Elektronických zařízení a vůbec celkovÄ› spotÅ™ebiÄů pÅ™ibývá a to znaÄí jen to jediné. Čím více zásuvek, tím to samozÅ™ejmÄ› bude lepší. Tady je tÅ™eba rovnou pouvažovat o tom, zdali by nebylo výhodnÄ›jší umístit je do vícenásobného rámeÄku, který bude hezky vypadat, než mít nÄ›kolik zásuvek pod sebou, navíc jeÅ¡tÄ› oddÄ›lené od sebe mezerou. Vypadá to rozhodnÄ› lépe a navíc s barevným rámeÄkem to může pÄ›knÄ› ladit s designem v místnosti. RozhodnÄ› se vyplatí popÅ™emýšlet, kde co budeme mít umístÄ›né, jelikož poté to může pÅ™inést maximální uspokojení. NÄ›kdy se vyplatí je nainstalovat níže k podlaze, ale v kuchyni jsou vhodné v úrovni pracovní desky nebo v její tÄ›sné blízkosti. Pro vypínaÄe pro zmÄ›nu platí, že se dávají co zhruba tak 1,2 m až 1,4 m od podlahy a samozÅ™ejmÄ› v blízkosti dveří, abychom si mohli pohotovÄ› posvítit.

vypínaÄ

Jaký je výběr na trhu?
Doby, kdy se nabízely pouhé dva základní druhy, jsou dávno pryÄ. Dnes je skuteÄnÄ› Å¡iroká nabídka, například nabízí i skvÄ›lé Å™ady, které se dají různÄ› kombinovat mezi sebou a vynikají i svým designem nebo barevnou Å¡kálou. To je pak radost vybírat a těšit se i z takovýchto maliÄkostí, které nám výrobce pÅ™ipravil. A navíc, pokud zmÄ›níme barvu malby, poté není problém vymÄ›nit pouhý dekorativní rámeÄek a opÄ›t pÄ›knÄ› nám stÄ›ny budou ladit a zářit v novém kabátku.