Prostudujte manuál

JeÅ¡tÄ› pÅ™edtím, než se pustíte do výmÄ›ny, mÄ›li byste se alespoň letmo seznámit s manuálem vaÅ¡eho vozu a nalistovat v nÄ›m údaje o osvÄ›tlovací technice. ÄŒasto se stává, že Äerství majitelé ojetin nebo nových vozů se informují pÅ™edevším o spotÅ™ebÄ›, technickém stavu karosérie, podvozku, pohonné jednotky, pneumatik, ale osvÄ›tlení zůstává stranou zájmu.

provoz

PÅ™edevším musíte vÄ›dÄ›t, zda jsou svÄ›tlomety vybaveny autožárovkami H7 nebo H4. Typ H4 je starší, uvnitÅ™ baňky jsou dvÄ› vlákna, která slouží zároveň jako tlumená i dálková. Typ H7 má jen jedno vlákno a vyskytuje se prakticky ve vÅ¡ech moderních pÅ™edních svÄ›tlometech, kde jsou dálková a tlumená svÄ›tla oddÄ›lena. NÄ›které vozy mají namísto halogenových žárovek výbojky plnÄ›né vzácným plynem xenonem, tam je ovÅ¡em výmÄ›na prasklé výbojky mnohem nároÄnÄ›jší a mÄ›l by jí provádÄ›t pouze specialista.

NemÄ›li byste také zapomínat na vyhlášku, která naÅ™izuje provozovatelům vozidel, resp. Å™idiÄům, mít u sebe pÅ™i jízdÄ› minimálnÄ› jeden typ žárovky a pojistky jako náhradní. V takovém případÄ› se vyplatí zakoupit výhodnou sadu, která slouží jen jako rezerva, podobnÄ› jako rezervní kolo.

tunel

Nemusíte se omezovat jen obyÄejnou halogenkou

PÅ™ednÄ› bychom si mÄ›li uvÄ›domit, že autožárovky jsou spotÅ™ební zboží, a jejich cena tomu pÅ™ibližnÄ› odpovídá. Nejde vÅ¡ak o takovou investici, kterou podstupujete pÅ™i pravidelných servisních prohlídkách, výmÄ›nách provozních kapalin a pÅ™i tankování plné nádrže. ÄŒasto se ale tÄ›mto výrobkům nevÄ›nuje mnoho pozornosti a nadstandardní žárovky jsou považovány za pÅ™ežitek. VždyÅ¥ pÅ™ece vystaÄím s běžným homologovaným kusem, tak proÄ zbyteÄnÄ› vyhazovat peníze?
Paradoxem je, že vÄ›nujeme více péÄe výbÄ›ru motorového oleje než žárovce v pÅ™edním svÄ›tlometu, mÄ›lo by to být ale spíše naopak. Výrobci olejů musí totiž pÅ™esnÄ› dodržet jejich specifikaci, jinak nezískají oprávnÄ›ní vstoupit na trh. Jestliže koupíte správný, ale neznaÄkový levnÄ›jší olej, který splňuje normu ACEA, svému motoru nemůžete uÅ¡kodit. Ale pÅ™i jízdÄ› za tmy pomÄ›rnÄ› bezpeÄnÄ› poznáte rozdíl mezi běžnou halogenkou a Å¡piÄkovým modelem. NapÅ™. nejúspěšnÄ›jší výrobek na trhu Osram Nightbreaker vám dokáže nabídnout až o sto deset procent více jasného a pronikavého svÄ›tla, prodlouží svÄ›telný kužel zhruba o 40 metrů, dobÅ™e nasvítí pravou krajnici, kde Äasto dochází ke stÅ™etům s chodci a cyklisty, a zároveň neoslní protijedoucí Å™idiÄe.