I když cestování autem není zase tak nebezpeÄné, jak se o nÄ›m říká, alespoň na Äeských silnicích, pořád se může stát nehoda ani nemrknete. Vyhnout se nÄ›kterým karambolům je mnohdy složité Äi přímo nemožné. NÄ›které vÄ›ci prostÄ› pÅ™i nejlepší vůli pÅ™edvídat nemůžete. Můžete ale udÄ›lat nÄ›co jiného, asi zvýšit bezpeÄnostní prvky u vaÅ¡eho vozidla na maximum. To neznamená mít pásy a pÅ™ipravený airbag, ale rovněž i kvalitní svÄ›tla. Pokud jsou skuteÄnÄ› dobrá, můžete se s jejich pomocí vyhnout mnoha nepříjemným situacím, které mohou na cestách nastat, zvláštÄ› pak v noci, kdy není vidÄ›t na metr.Kvalitní žárovky do aut
Koupit si v souÄasnosti opravdu dobrá svÄ›tla zase není až takový problém. ÄŒeské, ale i zahraniÄní firmy u nás nabízejí celou Å™adu kvalitních žárovek. Nejste-li vÅ¡ak žádní troÅ¡kaÅ™i, nemÄ›li byste se spokojit pouze s „dobrým“, ale koupit si rovnou skvÄ›lý výrobek. V tomto případÄ› kupříkladu autožárovky h7.
SkvÄ›lé je, že se nejedná o nic drahého. Dají se pořídit za pár stovek, což není vzhledem ke kvalitám žádná vysoká cena. Je to rozhodnÄ› lepší, než uÅ¡etÅ™it pár korun a koupit si levnÄ›jší Å¡unt, který bude sotva svítit. Autožárovky h7 oceníte nejen v noÄních hodinách, ale kupodivu i ve dne, kdy také může dojít ke zhorÅ¡ení podmínek, které pak mohou za zhorÅ¡enou viditelnost. Klasicky jsou to hlavnÄ› mlha, hustý déšť, respektive sněžení Äi krupobití.Na kvalitÄ› žárovek neÅ¡etÅ™ete
AÅ¥ už si koupíte jakoukoliv žárovku, budete ji muset vymÄ›nit za tu stávající. NÄ›kdy je to procházka růžovou zahradou, jindy se může jednat takÅ™ka o nevyÅ™eÅ¡itelný úkol. Záleží na typu vozidla. Nechcete-li se s tím dÄ›lat, klidnÄ› zajeÄte do servisu, kde tuto práci za vás rádi udÄ›lají, ovÅ¡em poÄítejte s tím, že vás to bude nÄ›co stát. Je tedy lepší se alespoň pokusit provést výmÄ›nu svépomoci, tÅ™eba i s pomocí manuálu.