VeÅ™ejné osvÄ›tlení každý z nás vnímá jako samozÅ™ejmou službu mÄ›st a obcí ve vÅ¡ech regionech ÄŒeské republiky. Služba vÅ¡ak není posvÄ›cena ani limitována zákonem a je pouze na dobré vůli zastupitelů umožnit dostatek umÄ›lého svÄ›tla ve veÄerních a noÄních hodinách v obydlených zónách ulic a na nÄ›kterých úsecích silnic.
Nebylo tomu vÅ¡ak vždy, jeÅ¡tÄ› koncem osmdesátých let, ke konci éry socialismu, se na mnoha místech v noci nesvítilo vůbec, což mohlo pÅ™ispívat k nárůstu kriminality a ke zvýšenému poÄtu úrazů. V té dobÄ› se stále jeÅ¡tÄ› vyskytovaly i ve vÄ›tších mÄ›stech vysokotlaké rtuÅ¥ové výbojky, ale ty byly postupnÄ› nahrazovány výkonnÄ›jším a pÅ™ijatelnÄ›jším typem – výbojkou sodíkovou.Sodíkové výbojky v pouliÄním osvÄ›tlení

ProÄ se stále svítí sodíkovými výbojkami

Jsou levné – vyrábí se na automatických linkách již mnoho let, a to umožňuje stáhnout jejich cenu na minimum. Proto také velmi dobře konkurují http://v-tac.cz/content/7-patice-zarovek nastupující technologii LED diodových reflektorů.
Mají velmi dobrý pomÄ›r ceny a výkonu – na to, jaká je jejich cena, dokážou nabídnout obrovské množství svÄ›tla. KromÄ› zapalovacího pÅ™edÅ™adníku, který na okamžik zvýší přívodní napÄ›tí na nÄ›kolik tisíc Voltů, vystaÄí s napájením z rozvodné sítÄ›, a s dostupnými typy objímek a patic.ulice osvÄ›tlená sodíkovými výbojkami
Mají ideální teplotu chromatiÄnosti – pro osvÄ›tlování ulic obcí a mÄ›st, veÅ™ejných prostranství, parků, námÄ›stí, obchodních zón a parkoviÅ¡Å¥ jsou naprosto ideální, protože snižují nepříjemný svÄ›telný smog. SvÄ›tlo sodíkových vysokotlakých výbojek Lightpark má teplotu chromatiÄnosti 2700 K, která napodobuje denní svÄ›tlo pÅ™i západu Äi východu slunce, a to je takříkajíc v souladu s tÄ›lesnými biorytmy. Snižují se tím problémy s nespavostí, a to má zásadní vliv na psychiku ÄlovÄ›ka, jeho životní styl, pracovní výkonnost atd. Kdyby byla svÄ›telná teplota vyšší (napÅ™. už na hodnotÄ› 4000 K), výraznÄ› by narostl poÄet případů vážných depresí a různých forem násilí, vyvolaných hormonální nerovnováhou a spánkovým deficitem.