Mezi zimními teplotami, které velice připomínají teploty našeho jara a léta, ochlazované mořským vánkem Atlantského oceánu, nabízí Lisabon pozoruhodné historické a kulturní dědictví.

Je to mÄ›sto plné secesních budov, útulných stylových kaváren, různých restaurací, voňavých zahrad a balkónů plných kvÄ›tů. Samotné mÄ›sto je rozdÄ›lené na ÄtyÅ™i velké správní oblasti a ty mají 53 menších okrsků.

Pro turisty jsou významné tři oblasti: Alfama, Cidade Baixa a Bairro Alto.

lis

Do Lisabonu týdnÄ› létá nÄ›kolik přímých letů, a právÄ› bÅ™ezen a duben jsou mÄ›síci, kdy si lze obstarat nejlevnÄ›jší letenky praha lisabon. Let není dlouhý a za tÅ™i a půl hodiny si můžete v letadle nastudovat zajímavá místa, kam se vydáte a vÄ›ci, které chcete vidÄ›t. MÄ›sto má k dispozici i jednoduché a cenovÄ› velice příznivé ubytování, které bude vyhovovat pÅ™edevším mladým lidem, kteří nechtÄ›jí zbyteÄnÄ› utrácet a nepotÅ™ebují luxus.

lis1

Pokud nevíte, kde s poznáváním Lisabonu zaÄít, můžete zkusit ÄtvrÅ¥ Bairro Alto a zaÄít s průzkumem historického výtahu, což je nádherná novogotická lanovka postavená na poÄátku 20.století. Díky lanovce můžete sledovat a obdivovat mÄ›stské panorama na severovýchodÄ› s námÄ›stím Rossio, na východÄ› s Castelo de S.Jorge a na jihu staré uliÄky v Baixe.

Samotná ÄtvrÅ¥ Bairri Alto je známá typickými Å™emeslnými obchůdky a nikdy nekonÄícím noÄním životem pÅ™ed stylovými tavernami, které se s příchodem veÄera stÄ›hují na ulici a vytváří tak neuvěřitelný veÄírek.

Když sestoupíte o nÄ›co níž, můžete zamířit do Ätvrti Cidade Baixa. Co vám padne do oko, jsou dobové tramvaje, které se pomalu plíží po kopcovitém terénu. Jako by se v tÄ›chto místech zastavil Äas.

MÄ›sto bylo z velké Äásti zniÄeno v roce 1755, které zniÄilo mnoho staveb a způsobilo rozsáhlé požáry. Zkáza byla nakonec dokonÄená přívalovou vlnou z moÅ™e. Mnoho staveb bylo opraveno a nÄ›které zůstaly jako memento v původním zdevastovaném stavu.