Co je dobré vědět předem

• kosmopolitní moderní město nedaleko Atlantského oceánu
• 2,5milionu lidí v metropolitní oblasti
• silný průmysl-dobrá životní úroveň lidí
• kontrast historického centra chráněného jako světová památka od roku 1996 a okolí města, které tvoří jednu z nejprůmyslovějších oblastí země
• rozloha 41,66 km2
• cestování: zaruÄenÄ› nejlepší volba je zvolit jednu ze tří leteckých spoleÄností, která využívá místní letiÅ¡tÄ› jako významný dopravní uzel
• vše potřebné od zakoupení letenek po cestovní pojištění se dozvíte u zprostředkovatele letenky porto LevneLetenky

Co vás nadchne na místě

Porto je velice rozmanité mÄ›sto, které nadchne svou rozmanitostí, která je způsobena množstvím památek vÄ›tÅ¡iny stavebních slohů, které zachycují stavební vývoj Portugalska minulého tisíciletí na jednom místÄ›. PÅ™i procházce mÄ›stem na vás dýchne jeho pradávná atmosféra, půjdete místy, kde už v dobÄ› bronzové žili lidé, kudy se prohnaly punské války a kde se podepsala římská nadvláda. ŘinÄely zde zbranÄ› kÅ™esÅ¥anů i muslimských Maurů. SlibnÄ› se rozvíjela výroba vína a na ní navázaný rozvoj lodní dopravy který pÅ™inesl mnoho velice významných zámoÅ™ských objevů.pohled na mÄ›sto
A potom https://www.boels.cz/pronajem ochutnáte portské víno.
Jde o rubínovÄ› Äervené dolihované víno produkované výhradnÄ› v údolí Å™eky Douro. Z hroznů se nejprve vylisuje moÅ¡t, který se nechá kvasit v uzavÅ™ené nádobÄ›. Asi v polovinÄ› kvaÅ¡ení je moÅ¡t pÅ™eÄerpaný do sudu s vinnou pálenkou, která okamžitÄ› kvaÅ¡ení zastaví. NezkvaÅ¡ený cukr a pÅ™idání pálenky zvedne ve vínÄ› obsah alkoholu asi na 20 % a tento produkt jeÅ¡tÄ› zraje v sudech. O vznik tohoto nápoje se zasloužili Anglie s Francií a jejich velký zájem o obchodování se zdejším vínem, které je díky specifickým přírodním podmínkám v regionu velice zajímavé a chutné. Jenže víno se pÅ™i pÅ™epravÄ› kazilo, a tak se do nÄ›j zaÄal pÅ™idávat alkohol, aby se uchovalo v dobré kvalitÄ›.