Kdyby v obchodní sféře neexistovala konkurence, byli by na tom zákazníci o poznání hůř, než na to jsou. Ale prodejcům by to určitě vyhovovalo, ti by z toho byli určitě nadšení. Kdyby někdo z nich nemusel svádět neustálý konkurenční boj a byl tím jediným, u koho mohou všichni lidé nakupovat, neměl by o zákazníky a tím pádem ani o peníze nouzi.

Ale skutečnost je přesně opačná. Zákazníci jsou ve výhodě, protože nevyhovuje-li jim nějaká nabídka, snadno najdou jinou, zatímco obchodníci aby neustále vymýšleli něco, čím by se dali lidé zaujmout a přimět k utrácení právě u nich. A přitom ani ta sebelepší nabídka nezaručuje žádoucí zájem a zisky. Zejména na internetu, kde nezáleží jenom na tom, co a za kolik se nabízí, ale i na tom, zda internetová veřejnost opravdu nějaký obchod najde.

SEO a hledání

Najít něco na internetu je totiž složité. Webů je tu tolik, že nikdo z majitelů internetových obchodů nemá jistotu, že lidé mezi těmito objeví právě tenhle. A tak se stává, že je spousta e-shopů nedostatečně vytížených a některé klidně i vysloveně bankrotují pro naprostý nezájem. A dalo by se podniknout něco, co by učinilo něčí internetový obchod viditelnějším a tím i navštěvovanějším? Vlastně dalo. A také se tak děje. V zájmu zvýšení návštěvnosti a naděje na zisky se také optimalizuje pro internetové vyhledávače.

obrázek SEO

Dělají se kroky, které mají za úkol posunout odkaz na daný e-shop ve vyhledávačích na nadějnější pozici. A je tu i pro obchody založené na platformě Shopify SEO, tedy optimalizace pro internetové vyhledávače, k dispozici? Je. Stejně jako i ty založené na platformě Webflow SEO dokáže podpořit a také často podporuje. Díky optimalizaci jsou prostě e-shopy v internetových vyhledávačích snáze k nalezení. A když přijdou hledající veřejnosti jako první nebo jedny z prvních do rány, mají návštěvnost jistou. A mají-li i co nabídnout, bez problémů se uživí.